Betűalkalmazások – QWXY

alt

Önálló hangok, betűk-e a Q X Y W? Van-e saját rovásjelük? Van-e szükség rájuk egyáltalán…

Mindenek előtt…

Tisztázandó, hogy a kérdéskört célszerű kizárólag szakmai és gyakorlati alapon áttekinteni még akkor is, ha bizonyos rovók zavaros dogmákat igyekeznek gyártani a téma kapcsán.

Önálló hangok-e a Q W X Y?

A magyar helyesírás szabályzata szerint a 40 hivatalos magyar hang között nem, de a latinbetűs ABC-ben szerepel a q, x, z, w. E négy betű használata kettős, hiszen önállóan is jelölnek hangokat, de más betűkkel együtt képezhetnek kettős-hármas betűket is korábbi latinbetűs magyar helyesírások korából (pl. EW=Ő).

A Q betű a Magyar Értelmező Szótár szerint: “(Idegen szavakban) K hangot, rendszerint az u-val együtt (qu) a KV hangkapcsolatot jelölő betű (q, Q).

Az Y több hangot is jelölhet (I, J), a Q (KV) és X (KSZ) általában kettőshangot jelöl, míg a W esetén megoszlanak a vélemények: az idősebb generáció V-nek ejti, de az angol nyelv hatása révén a fiataloknál egyre inkább megjelenik a W-nek az angol nyelv szerinti kiejtése (zöngés labioveláris közelítőhang) – tehát önálló hangértéke is.

Idegen betűk?

A képzetlen nyelvészkedők tévesen “idegen betűk”-nek is nevezik a Q,W,X,Y betűket az alapján, hogy idegen eredetű szavakban is előfordulnak. Ilyen szavainkban más betűk is előfordulnak, így ez a csoportosítás emiatt is sántít.

A valóság az, hogy ezen betűk főleg tulajdonnevekben maradtak meg, ahol fontosnak tartották megőrizni a korábbi, középkori latin-betűs helyesírási alakokat a folyamatos reform (újítás) ellenére is. Ezek a betűk tulajdonképpen régebbi keletűek a magyar nyelv latin-betűs megjelenítésében, mint pl. sok mai hosszú magánhangzónk.

Sőt vannak olyan középkori latinbetűk is, melyeket ma már nem is használunk. Pl.:

Hogyan alakultak ki a Q,W,X,Y rovásjelei?

Azt gondolnánk, hogy a Q,W,X,Y betűk megjelenése a rovásban új folyamat, de több emlék is jelzi, hogy ezen jelek megalkotása több száz évvel ezelőtt is felmerült már (pl. Bonyhai Moga Mihály – 1629). Ráadásul egymástól függetlenül szinte azonos összerovási logika mentén. A 2008. október 4-i gödöllői “Élő rovás szaktanácskozás” döntött az Q,W,X,Y betűk rovásjeleinek egységesítéséről. Azóta ezek a betűk részét képezik a kiterjesztett korszerű rovásszabványnak.

alt

Kötelező-e használni őket?

Az egységesítés mellett megállapodás született arról is, hogy az Q,W,X,Y betűk rovásos használata nem kötelező. Ugyanakkor a jelentéstöbbletet hordozó hagyományos alkalmazások esetén (többnyire történelmi családnevek, idegen eredetű szavak) esetén ajánlott a használatuk. Lásd:

  • takszi helyett taxi
  • Akvinkum helyett Aquincum
  • Verbőci helyett Werbőczy

A fenti használati módon túl, a korszerű digitális rovás szövegek előállítása és rovás adatbázisok kezelése (pl. név- és címlisták) esetében, illetve a hatályos helyesírással való összeférhetőség biztosításának szükségekor viszont elengedhetetlen a ezen betűk pontos és következetes használata.

Egyes rovásbetűk története a Wikipédián

Kapcsolódó cikkek:

 

Share