Alapvető tudnivalók (I)

1. Ki kezdeményezheti a táblaállítást?
2. Kell-e az önkormányzat engedélye?
3. KRESZ-tábla, reklámtábla vagy tájékoztatótábla?
4. Formai követelmények

1. Ki kezdeményezheti a táblaállítást?

Táblaállítást BÁRKI (magánszemély, társadalmi szervezet, egyesület, önkormányzat) kezdeményezhet az adott település Ajánlatkérő lapján található tájékoztatók szerint.

2. Kell-e az önkormányzat engedélye?

Jogilag nem szükséges az egységes rovásos helynévtábla állításhoz az önkormányzat engedélye az ún. idegen területek (önkormányzati terület, magánterület) igénybevételének  kivételével. A közútkezelői hozzájárulás azonban általában előírhatja az adott önkormányzat részéről a táblaállítás “írásos tudomásulvételét”, melyet a polgármester, alpolgármester, közgyűlés vagy jegyző adhat ki. Nincs meghatározott formája a tudomásulvételnek, de ajánlható az alábbi egyszerű minta, illetve letölthető Word dokumentum formában, amely az ajánlatkérő dokumentációban is megtalálható):

(Kérelmező) részére,

Az egységes székely-magyar rovással készült helynév-tábla állításának rendszeréről és a táblaállításról szóló tájékoztatásukat és a tudomásulvételi kérésüket megkaptam.

A közúti táblaállítás vonatkozó szabványos rendjét, előírásait tiszteletben tartó és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. közútkezelői hozzájárulásával rendelkező rovásos helynév-tábla állítását településünk határában tudomásul veszem.

Tisztelettel,

Polgármester (jegyző, hivatalvezető)

Gyakori megoldás az önkormányzattal együttműködésben szervezett táblaállítás a megrendeléstől és kivitelezésig. Az táblaállítás engedélyezése és jóváhagyása a Magyar Közút Nonprofit Zrt. hatásköre. A formai egységet és a rovásfeliratok szakmai színvonalát a Rovás Alapítvány táblaállítási rendszere és tervei biztosítják.

Megjegyzés: Az ajánlott táblagyártónál történő megrendeléssel egyidejűleg teljes körű ügyintézési megbízás lép életbe, mely magában foglalja az esetleges idegen területre való engedélyezést is.

3. KRESZ-tábla, reklámtábla vagy tájékoztatótábla? 

A szokványos helységnév-táblák a KRESZ-táblák körébe tartoznak, így állításukat szigorú szabvány, előírások határozzák meg. Továbbá a meglévő KRESZ-táblákon bármilyen más (nem KRESZ) tábla elhelyezése sem engedélyezett (bár sok esetben ez az elv a gyakorlatban sérül).

Minden más közúti tábla – tehát nem KRESZ-tábla – tájékoztató, reklámtáblának minősül. Így a rovásos helységnév-tábla a településhatár belterületi felén felállított tájékoztató, reklámtáblák sorába tartozik (miként a következő táblák is: üdvözlő tábla, városcímer, “Településünkön polgárőrség működik”, stb.). Tekintettel arra, hogy a rovásos helységnév-táblán a település neve kerül kiírásra, ezért tájékoztató táblának minősül.

Megjegyzés: Külterületi rovásos tájékoztatótáblák (megyehatár, természeti és történeti tájékoztatótáblák, etc.) felállítási módja is kidolgozás alatt áll. Tájékoztatás: Rovás Info – Táblahírek

4. Formai követelmények

A rovásos helységnév-táblák tekintetében a Magyar Közút Nonprofit Zrt. törekszik az egységes formai megjelenítés biztosítására, s a táblák eljárási és műszaki feltételeinek meghatározásánál megyei szintű Forgalomtechnikai és Kezelői osztályok a Rovás Alapítvány ügymeneti ajánlását veszik figyelembe. A rovásfelirat betűkészletének, betűcsaládjának és grafikai megjelenítésének egységét a Rovás Alapítvány felügyeli.

Kapcsolódó cikkek:

Share