alt
GYIK

Betűalkalmazások – Ë (zárt E)

Mi az a zárt E? Miért nem ismerjük 5. leggyakoribb magyar magánhangzót, amely még mai is él nyelvjárásaink felében. Van latin-betűs és rovás jele e hangnak?

 

Soha nem volt hivatalos betűjele, mégis túlélte?

alt
GYIK

Rovásábécék a XX. században

Cikkeinkben sokféle rovás ábécét, írást mutattunk be, ezekből válogatást találhatnak ezen az oldalon. Mindegyik itt bemutatott rovásemlék, rovásbetű a XX. század termése.

alt
GYIK

A két rovás Ű

Magyarországon 13 település nevében találunk Ű betűt. Ennek kapcsán áttekintjük az egységes Kárpát-medencei rovástábla ábécéjét is.

No Picture
GYIK

Szabványtervezetek – mi a különbség?

A székely-magyar rovást 1998 óta sikertelenül próbálták szabványosítani, amellyel lehetővé válna a rovás számítógépes alkalmazása. A dr. Hosszú Gábor féle javaslatot, amely a Magyar Szabványügyi testület keretén belül került kidolgozásra 2008 óta, összevetjük a külföldi magánszemélyek (amerikai Everson, illetve e bécsi finnugor tanszéken végzett Szelp) által összegründolt javaslattal.

No Picture
GYIK

Rovástábla – mit tegyünk, ha megrongálták?

Mi a teendő, ha megrongálták a rovástáblát

Sajnos a magyar társadalom válsága megmutatkozik a rombolásban és önpusztításban. Ez a helyzet a rovástáblák esetében is. Ahogy szaporodnak a rovásos helynévtáblák, úgy növekszik a rongálás mennyisége is.

No Picture
GYIK

Rovás szakszavak, szakkifejezések

A rovásműveltség megértését, kutatását és fejlesztését segítendő, a közösségen belül kialakulóban vannak a azok szavak és kifejezések, melyek a szakmai kérdések tisztázását megkönnyítik.

alt
GYIK

Rovástábla – mit tegyünk, ha ellenzik?

A táblaállítás eddigi tapasztalataiból összeállt egy menüsor, mellyel a szereptévesztett közszereplőket meg lehet kínálni minaddig, míg elfogadhatatlan és jogsértő hozzáállásukat meg nem változtatják.

No Picture
GYIK

Rovásellenzők – jó útra térve

Baj-e ha valaki ellenzi a rovást?

Határozottan kijelentjük: Igen. Mivel egy írásműveltségről és a hozzá kapcsolódó egyetemes kulturális értékekről van szó, ennek tiltására, becsmérlésére és ellenzésére nincs se magyarázat, se mentség.

alt
GYIK

Rovásellenzők – szégyenpad

Az egyetemes emberi kultúra, a magyar szellemi örökség szerves részét képező rovásműveltséget ellenezni, tiltani barbárság! Szégyenpad nevekkel és tettekkel…

No Picture
GYIK

Rovás és politika

Sokszor felmerül a kérdés, hogy nemzeti írásunk, a székely-magyar rovás ügyének van-e köze a politikához, a közügyekhez?

Közügy, politika, pártpolitika

Az ember közösségi lény, így nem csak joga, de kötelessége részt vállalni annak a csoportnak a közös ügyeiből, amelyben él.