Éktelen rovás – Weöres Sándor nevével

A történelmi magyar nevek átrovásánáé kicsorbulhat a bicska. A téveszmék a rovásos versenyek résztvevőit is fertőzik, avagy hogyan essünk a két szék közé?

Ékes rovás – szépséghibáwal

A Weiss Manfréd iskolában évről évre megrendezik az ékes rovás versenyt, amely a rovás szépségét, alkalmazását emeli ki.

“Az idei évben is meghirdettük – immár negyedik alkalommal – „Ékes rovás” versenyünket, melynek döntőjét 2017. április 27-én tartottuk. Jelen esetben, a rovók lelkes kis táborában versengésről valójában szó nincs, hiszen nem a másik legyőzése a cél, hanem a hagyomány éltetése, a rovás öröme, egymás megismerése. Az ékes rovás a lélekből fakad, ezért tudnak a megszületett munkák ragyogni, ékeskedni és ékesül szolgálni a számunkra.”

Természetesen elismerve a közreműködők és résztvevők nagyszerű munkáját, nem mehetünk el amellett, hogy az idei évre feladott versenyfeladatnál bizony minden résztvevő következetesen hibásan rótta le Weöres Sándor nevét.

Hogyan rójunk W-s neveket?

Épp Weiss neve volt a korábban bemutatott példa, de vegyük elő újra:

  • Ha hangzás szerint írjuk át, akkor WEISS = VEISZ – ez látható a 3. képen.
  • Ha betű szerint írunk át, akkor WEISS = WEISS – ez szerepel a 2. helyen
  • A két pad közé esés példája az első eset: W helyett V szerepel, de akkor az SS betűkapcsolatot miért írja ki betűhíven?

weiss helyesrovas

Weiss családnév átírása: 1) helytelen 2) betű szerint rovásítva 3) hangzás szerint rovásítva

Az eset ismét rávilágít a mai rováshasználat egyik problémájára, amikor valamiféle (néhány évtizedes) “ősi” ábécére hivatkozva egyesek elvetik annak gondolatát, hogy a magyar, de történelmi helyesírású nevek átírásánál betű szerint rójuk át, amellyel – ilyen igény esetén – betűhíven megőrizhetnénk és pontosan visszafejthetővé tehetnénk a latinbetűs eredeti nevet. E következetesség nélkül nem csak WEISS neve okoz gondot, de hogyan is írhatnánk át például WEÖRES Sándor, vagy WASS Albert családnevét?

Nos, a versenyen senkinek nem sikerült eldöntenie, hogy hangzás szerint írja-e át a Weöres nevét vagy betűhíven? A két elvileg helyes megoldás helyett a helytelen hibrid változat tarolt:

  • Hangzás szerint (így ejtsd): WEÖRES -> VÖRÖS
  • Betűhíven: WEÖRES -> WEÖRES
  • Se ilyen, se olyan: WEÖRES -> VEÖRES

Vajon ennek van-e értelme? A W rovásos jelölése – ahogy a latin ábécében is – a V rovásjel kettőzése, betűépítménye. De ha ez nem tetszik, akkor legyen hangzás szerint átróva. Sajnos az alábbi éktelen rovások születtek 🙁

Hibás átrovás példák: WEÖRES átrovása után: VEÖRES

Történelmi helyesírás

Bár a rovás alapvetően hang szerinti betűmegfeleltetést használ, mégis a történelmi helyesírású nevek, illetve idegen eredetű szavak írásánál – jobb esetben – megőrizheti a latinbetűs magyar helyesírás korábbi állapotából származó betűket is:

  •  TH, GH, CZ, TS, SS, PP, EÖ, stb.

De elfordulhat egyenesen idegen (pl. német) nyelvből származó kettős-, hármas betű is:

  • SCH, SS, IE

A példák mindenesetre éppen a rovás mai alkalmazásával kapcsolatosan vetik fel újra és újra azokat a kérdéseket, amelyeknek az elmúlt években tapasztalható ideológiai alapú eltussolása – pl. a székely-magyar rovás külföldi félreszabványosításában – a rovás korszerű és egyértelmű alkalmazását gátolják. Ugyanis nemcsak a Q, X, Y, W átrovására kellett variációkat találni, hanem a magyar helyesírásban használt – fentebb bemutatott betűkapcsolatokra is: a Wres nevében szereplő EÖ-re, valamint az E-re is, amelyeket bizony Ö-nek ejtünk.

Két szék között: VEÖRES Sándor – se nem betűhív, se nem ejtés szerinti átrovás.

(Rovás Infó)

Hogyan rónád át Weöres nevét?

Eredmények megtekintése

Loading ... Loading ...

Kapcsolódó cikkek:

Share