Betűalkalmazások – DZ, DZS

alt

Önálló hangok-e a DZ és DZS? Létezik-e saját rovásjelük és hogyan használjuk azokat?

Önálló hangok-e a DZ és a DZS?

Ugyan nyelvünk hangtani feljődése ma sem állt meg, a magyar helyesírás jelnlegi szabályzata szerint a 44 magyar (latin)betűnk közül 40 – tehát a q, x, z, w nem, de a DZ és DZS igen –  önálló hangot (fonémát) jelöl. Az általános nyelvi érzék is önálló hangként kezeli a DZ (zöngés alveoláris affrikáta) és DZS (zöngés alveoláris spiráns) hangokat.

Tehát DZ ? D+Z, illetve DZS ? D+ZS.

altA DZ és DZS latinbetűk 1922 óta részei a hivatalos magyar (latinbetűs) ABC-nek, a székely-magyar rovás ABC-ben a legkorábbi ismert megjelenésük 1935-ből való, a Verpeléti Kiss Dezső által összeállított jelsorban.

Hogyan alakult ki a rovásjelük?

Bár a hangtant kutatók szerint létezhetett valaha pl. DZS-hez hasonló hang a magyar nyelv korai állapotában – akár írásjellel is -, a korszerű rovásban a latinbetűs jelölés hatására alakultak ki az összerovások (ligatúrák) mind a DZ (dzé), mind a DZS (dzsé) hangra a hangra is.

Az összerovás ősi betűképző technika a rovásban, több mai hangunk “önálló” rovásjele is eredetileg ligatúraként jött létre a fejlődés folyamán.

Melyik a helyes?

Több szempontból is az önálló DZ és DZS használata a célszerű a rovásban is:

  • A rovás hangjelölő írás: tehát minden magyar hangra van jele. Így az önálló mai magyar DZ és DZS fonémák is “jogosultak” saját egyedi jelre.
  • A DZ, DZS nem D+Z, D+ZS: a 2-3 latin-betűvel megjelenített hangok mindig rejtenek értelmezési gondokat, ahogy az alábbi szópárokban azonos módon írt betűsorok kiejtése is különböző:
    • lándzsa (dzs) – hídzsalu (d+zs)
    • madzag (dz) – kádzománc (d+z)

alt

 

  • Számítástechnikai adatkezelés: sem oldható meg hibamentesen latinbetűs írás esetén, ugyanakkor az önálló DZ és DZS rováskarakterek segítségével informtikailag kezelhető a DZ / D+Z, illetve DZS / D+ZS különbség.

Kötelező-e használni őket?

Bár mint fentebb kiderült, mind a DZ, mind a DZS önálló hang és saját rovásjelekkel is rendelkeznek, a használatuk a rovásban gyakorlati szempontok miatt is ajánlott, de nem kötelező. A korszerű rovás XX. századi fejlődésének utolsó két évtizedében azok a legújabbkori rovás ABC-k (Forrai, Magyar Adorján) voltak divatosak, ahol még nem szerepelt a DZ és DZS, így az ezeken felnövő rovók számára a DZ megjeleníthető D+Z, a DZS pedig D+ZS betűpáronként is.

Példaszavak

Hasznos linkek:

Kapcsolódó cikkek:

Share