Névátrovás – Friedrich

alt

Hagyományos középkori helyesírási örökség esetén, illetve idegen eredetű magyar családneveknél betű szerint is átróhatunk – ha magyar a név tulajdonosa.

Magyar emberek neveit betű szerint is átróhatjuk!

Friedich Klára rovásoktató saját nevét betű szerint rója át, pedig olyan betűkapcsolatok vannak benne, amelyek hangzás szerint átírva másképp lenne (pl.: Friedrich – Frídrih). Családneveknél azonban kivételt teszünk – hiszen így pontosan vissza lehet írni az eredeti, latinbetűs formára.

alt

Friedrich Klára neve rovással – betű szerinti átírás
(saját szerkesztésű rovás tankönyv címlapjáról)

A fenti példából látszik, hogy az IE (kiejtés szerint: Í) és a CH (kiejtés szerint H) betűkapcsolat pontosan, betű szerint került átírásra. Magyar anyanyelvű személyeknél a pontos és egyértelmű megfeleltetés miatt, a személyneveket betű szerint írjuk át a latin és rovás írásrendszer között.

Ha viszont német nemzetiségű és nyelvű illető latinbetűs nevéről lenne szó, akkor bizony fonetikusan kellene átírni, hiszen latin-betűs német írásról térünk át rovás-betűs magyarra. És az irásrendszerek közötti áttérés (átírás, átrovás, stb.) leggyakoribb szabálya az, hogy az eredeti nyelv kiejtését az új nyelvben legjobban visszadó betűkapcsolattal kell megjeleníteni. Tehát egy német Friedrich úr/hölgy rovással már FRÍDRIH lesz helyesen.

(Rovás Infó)

 

Kapcsolódó cikkek:

Share