Lehet-e rovás a hivatalos iratokban?

alt

A székely-magyar rovás élő, gyakorlati írásrendszer, több mint jelkép vagy dísz. Élő írásként természetesen a személyi iratainkban is szerepelhet.

Lehet-e rovásos aláírásom? – IGEN

A törvények világában járatos emberek számára is kérdésként merülhetett fel eddig, hogy nemzeti írásunkkal, a rovással készült aláírás – alárovás – használható-e hivatalosan. Az Index.hu újságírója mégkérdezte az illetékes hatóságot, a személyi adatokat és a lakcímeket nyilvántartó Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalát. A válaszuk szerint az aláírásnak nem kell olvashatónak lennie, tehát akár rovásírással is készülhet. Egy megkötés van: utána minden hivatalos iratot úgy kell aláírni, ahogy az a személyiben van.

A KEK KH tájékoztatása szerint az aláírás tehát egy azonosító eszköz, ami nagyon fontos akkor, amikor az egymással szemben ülők nem ismerik egymást: például a hatóságok előtt, de egy bankban is. Ilyenkor a személyi igazolvány (vagy jogosítvány, útlevél) alapján csak a fényképről és az aláírásról derül ki, hogy tényleg az az ember ül-e velünk szemben, akinek az iratait és az általa aláírt szerződést a kezünkben tartjuk.

Jogi szakértőink megkeresték az ide vonatkozó törvényt: 1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról. A törvényben az Értelmező rendelkezések 5. § paragrafus (13) bekezdése szerint az aláírás jogi meghatározása a következő:

A polgár aláírása: születési vagy házassági családi és utónevének az általa használt és elismert írásképe.

* Fontos: a fenti törvényi definícióban leírtakon túl semmilyen korlátozás, megkötés vagy előírás a hivatal részéről NEM jogszabályszerű!

Felhívás – Írd alá nevedet rovással!

A Rovás Alapítvány – a sikeres rovás helynévtábla állítási rendszerhez hasonlóan – civil mozgalmat kezdeményezett, hogy a hivatali ügyintézésben, igazolványok, jogosítványok, banki aláírási címpéldányok aláírás mezőibe – aki szeretne élni ezzel a lehetőséggel – rovással írja alá nevét! 

Példáink:

Mi a teendő, ha valamelyik okmányirodában “KEK-eckednek” ?

Tekintettel arra, hogy a rovással történő aláírás törvényes (lásd fenn: 1992. évi LXVI. tv), a közigazgatási hatóságok (okmányiroda is) részéről történő bármilyen ellenkezés, akadályozás, vagy hátrányos megkülönböztetés jogszabályellenes. Ha bármilyen kritika éri a rovás aláírást, az ügyintézők figyelmébe kell ajánlani a 2004. évi CXL. törvényt a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól.

E törvény Eljárási alapelveket rögzítő 4. § (1) szerint “Az ügyfeleket megilleti a tisztességes ügyintézéshez, a jogszabályokban meghatározott határidőben hozott döntéshez való jog és az eljárás során az anyanyelv használatának joga” Ezek jog megsértése, illetve nem jogszabályszerű eljárás miatt keletkező kárt (pl. késedelem) a hatóságnak meg kell térítenie, illetve a személyiségi jog megsértése miatt sérelemdíjat kell fizetnia 4. § a (2) és (3) szerint.

Nem rázhat le a hivatal szóban !

Bármilyen akadály lép fel az Okmányirodákban, azonnal jegyzőkönyvet kell felvetetni, ugyancsak 2004. évi CXL. törvény Jegyzőkönyv, egyszerűsített jegyzőkönyv, hivatalos feljegyzés 39. § paragrafusa alapján, 

(2) Ha az ügyfél vagy az eljárási cselekményben érintett személy kéri vagy a hatóság az eljárás érdekében egyébként szükségesnek tartja, a hatóság jegyzőkönyvet készít 

  • a) a szóbeli kérelemről,
  • b) az ügyfél, a tanú, a szakértő meghallgatásáról,
  • c) a szemle lefolytatásáról, ha a hatóság nem alkalmaz hatósági tanút,
  • d) minden más bizonyítási cselekményről.

(4) bekezdés szerint ” az érintett személy indokolt kérelmére nyilatkozatát, vallomását, szakértői véleményét vagy azok egyes részét a jegyzőkönyv szó szerint tartalmazza.

(5) A hangfelvételre, valamint a kép- és hangfelvételre a jegyzőkönyvre vonatkozó szabályokat azzal kell alkalmazni, hogy azok a (3) bekezdés a)-f)pontjában felsoroltakat tartalmazzák. A hangfelvételt, valamint a kép- és hangfelvételt hordozó eszközt az iratokhoz kell csatolni, vagy arról az eljárás befejezéséig a (3) bekezdésnek megfelelő tartalmú jegyzőkönyvet kell készíteni.

  • Jegyzőkönyv az Okmányirodából – minta

Tapasztalatcsere – Facebook csoport

A Rovás Infó egy külön Facebook csoportot hozott létre, ahol a hivatalos rováshasználat élcsapata és az érdeklődők cserélhetik ki tapasztalataikat, adhatnak tanácsot és beszélhetnek meg újabb ötleteket a téméval kapcsolatban:

Új személyi? – Akár holnap is

Akinek kedve támadt rovás aláírásos személyit készíttetni, nem kell várnia a mostani igazolvány lejáratáig. Bármikor, indoklás nélkül kérni lehet a személyi iratok cseréjét. Egy új személyi igazolvány 1.500 Ft … a bolondnak is megéri 🙂

Írj róla beszámolót, oszd meg tapasztalatod!

Ha sikeresen használod a rovás aláírásod, vagy kérdésed, ötleted van a témával kapcsolatban, akkor szívesen közzétesszük azt a Rovás Infó-n, illetve a közösségi médiában. Te is oszd meg ismerőseiddel, terjeszd és népszerűsítsd a mozgalmat!

N1 TV összefoglalója Pálosi Attila igényléséről

Kapcsolódó cikkek:

Share