Jegyzőkönyv a rovás aláírásról

Kiss András szó szerint út-törő volt a rovásos jogosítványhoz és személyihez vezető úton. Jegyzőkönyv a kezdeti ellenállásról. Ma már bárki aláróhatja saját igazolványát.

 

Jegyzőkönyv az Okmányirodából

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA
VII. KERÜLETI HIVATALA OKMÁNYIRODA

Ügyiratszám: BP-7B/0031 07927-2/2013
Ügyintéző: Szabóné Huszár Eva
Tel/Fax.: 462-3131? 318-0916
E-mail: okmanyiroda@kh.bfkh.qov.hu

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

1. Tárgy: jegyzőkönyv szóbeli kérelemről

Készült a Budapest Főváros Kormányhivatala VII. Kerületi Hivatala hivatalos helyiségében 2013. szeptember 16-án, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. – a továbbiakban: Ket. – 39. § (2) bek. a) pontjában foglaltak alapján.

2. Az ügyfél neve, lakcíme, vagy székhelye, telephelye: Kiss András XXXXXX, szül. hely és idő: XXXX  a.n.: XXXX

A jegyzőkönyv készítője: Szabóné Huszár Éva

3. A kérelem tárgya: Kiss András vezetői engedély pótlása iránti kérelem

4. Kiss András 2013. augusztus 29-én vezetői engedély pótlása iránti kérelmet terjesztett elő Hivatalunknál. Nevezett az adat felvételezés során egyéni kézjegyével látta el az ügyintéző előtt a kérelmét, melyet az okmányiroda elektronikus úton továbbított a KEKKH felé. A gyártáskoordináció jelezte a mai nap folyamán, hogy az okmányt nem gyártják le, mert az aláírása nem megfelelő.

Tekintettel arra, hogy Okmányirodánk a vezetői engedély iránti kérelmét az ügyfélnek rögzítette és az eljárását lefolytatta, ezért Kiss András okmánnyal való ellátásának akadálya nem okmányirodai hatáskör. Kiss András továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy aláírása saját kézjegyével ellátott módon, kerüljön az okmányra, ezért kéri a gyártás elutasításának írásbeli indokolását az illetékes okmány előállítójától, a hatályos törvényi hivatkozással.

Alulírott ügyfél a jelen jegyzőkönyvet annak fel/elolvasását követően írtam alá, a leírtakkal kapcsolatban észrevételem nincs.

                                                                         (KIss András rovásos “kézjegye”)

            Jegyzőkönyv készítője                                          Kérelmező ügyfél 

 

Az eredeti dokumentum:

jegyzoknyv-kit2

A végeredmény ismert:

kisss-andras-jogositvany2

Kiss András vezetői engedélye, rovásos aláírással (2013.08.29)

A rovótársadalom nevében köszönjük a bátorságot, kitartást az első lépéshez Kiss Andrásnak.

(Rovás Infó)

 

Kapcsolódó cikkek:

 

Share