Ausztria, Bécs – rovás a nagykövetségen

alt

Magyarország bécsi nagykövetségén nyílt meg Farkaslaki Jakab György kiállítása. Riport és beszámoló – ORF, Ausztria.

„Elindultam szép hazámból“ – kiállítás

Április 6-án, Magyarország Bécsi Nagykövetségén nyílt meg Farkaslaki Jakab György fa- és csontszobrász „Elindultam szép hazámból” című kiállítása. A kiállítást Perényi János Magyarország ausztriai nagykövete valamint Dán Károly, Magyarország EBESZ, ENSZ és más bécsi nemzetközi szervezetek mellett működő Állandó Képviseletének vezetője nyitották meg.

A kiállítás 14 táblaképből álló stációsorozatot mutat be, ezenkívül csontfaragványokat, karikatúrákat és portrékat, kisplasztikákat lehet megtekinteni. Farkaslaki Jakab György, művész:

Farkaslaki jakab, bécs nagykövetség kiállítás

Információk a művészről:

„Jakab György barátunk immáron nem a kő, hanem a fa és csont, a rovásírás és környéke – a bot és fejfa, a kereszt és harangláb – irányából közelíti meg azt a közösséget, amelyből vétetett, és amelynek elkötelezettje. Érdekes, a „marad a kő” azért csak-csak nyomon követhető a Reményikek, Áprilyk, Tamásik fejedelemségéből áttelepült művészegyéniségek gesztusaiban…. Aztán, gondolatban, kézbe vettem Jakab egyik, másik csontplasztikáját, az arasznyi Félrevert harangot, a székelyirtást sirató Siculicídiumot, a Magos Déva várát. Felismerésem akár döbbenetes is lehet, de ki kell mondani: megszülettek, vagy születőben vannak a mi Traianus-oszlopaink is.

Farkaslaki jakab, bécs nagykövetség kiállítás

Nem huszonhét méter magasak, hanem 27 centiméteresek. De igazak, és márványtömbökbe illenek. És, domborodván, úgy kúsznak fölfele, a végtelent megcélzó sajátos spiráljukban, hogy csuda! A Lovat lopó Fejér Lászlók, a Déva falába áldozott asszonyaink, az Aradnál véget ért szabad „rohangálásaink” vértanúi…

Kárpát-medencei magyarság és história így fonódik egymásba, s késztet tovább gondolásra, tovább gondolkodásra, és mert fölöttük a nyitott székely kapu reménykeltő napkorongja – csak bizakodhatunk: a Kővel együtt hátha marad a Fa is.”

Bágyoni Szabó István (Pomázi Művészek – Jakab György fa- és csontszobrász, 2007)

(ORF.at – eredeti cikk)

Kapcsolódó cikkek:

Share