Nagykovácsi – új rovástábla

Nagykovácsi – Vannak, akik tudnak örülni egy rovástáblának, egy fának, egy szép virágnak. Bár ismét vannak, akik mindegyiket eltaposnák…

Kárpát-medence – egységes székely-magyar helynévtábla

5 éve indult az a rovástáblákat állító mozgalom, melynek jelenleg majd 300 település tagja a Kárpát-medencében. Bár majd minden oldalon vannak ellenzői, támadói – szerencsére ugyanilyen széles körű a támogatottsága és elfogadottsága is. Az egységes táblák nem csak az összetartozást és a kulturális hagyományaink őrzését jelentik, de szakmailag és műszakilag is magas színvonalat képviselnek. Az eltelt fél évtized alatt a magyar tájkép ismert elemévé váltak.

És ez a lényeg.

A mozgalmat elindító és a táblaállítási rendszert fenntartó Rovás Alapítvány számára öröm minden új település csatlakozása, minden egyes új tábla megszületése – függetlenül attól, hogy ki és miért döntött a táblaállítás mellett. Nagyszerű a sokszínűség – magánszemélyek, cégek, egyesületek, közösségek, önkormányzatok, társadalmi szervezetek – és az is példamutató, ha egy település első embere támogatja a helyi kezdeményezőket a táblaállításban.

Ez utóbbira példa Nagykovácsi polgármestere, Kiszelné Mohos Katalin.

(Rovás Infó)

Rovásos helységnévtábla

A Nagykovácsi „gr. Tisza István” Nemzeti Kör kezdeményezte, hogy a falu bejáratát jelző helységnévtábla közelében, a főút szélén egy szabványos külsejű rovás feliratos helységnévtábla kerüljön kihelyezésre.

A rovásos helységnévtábla 2015. augusztus 19-én felavatásra került Nagykovácsiban.

nagykovacsi_Rovsos-helysgnvtbla

Sokan sokfélét gondolnak erről a tábláról. Lehet ítélkezni, lehet megvetni, lehet figyelmen kívül hagyni és lehet ellene aláírásokat gyűjteni… de lehet tiszteletben tartani is. Tiszteletben tartani azoknak az érzelmeit, akik számára ez fontos. Akik számára a magyarság összetartozását, a kárpát-medencei magyarság összetartozását jelképezi.

A jogi háttér:

A közúti közlekedésről szóló 1998. évi I. törvény, valamint a végrehajtására kiadott 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet szerint az így elhelyezett tábla tájékoztató, reklámtáblának minősül. A tábla elhelyezését bárki kezdeményezheti a közút kezelőjénél, amely az engedélyezésre jogosult. Abban az esetben, amennyiben a tábla elhelyezését a közút kezelője engedélyezi, akkor azt elkészítteti a kérelmező költségére, aki a jövőben a tábla tulajdonosaként viseli a tábla pótlásával, karbantartásával kapcsolatos költségeket. A vonatkozó jogszabályok nem tartalmaznak olyan rendelkezést, mely szerint az önkormányzatnak véleményezési vagy egyetértési joga lenne a nem általa kezdeményezett tábla állításának tekintetében.

„A nemzet olyan cél, mely felett célt hazafi nem ismerhet” (Tisza István)

(Kiszelkati.hu – eredeti cikk)

Kapcsolódó cikkek:

Share