Rovásbiblia a Szentatyának – II.

Nemzeti kultúrdiplomáciai siker a székely-magyar rovásos Újszövetség átadása XVI. Benedek pápa részére. A cikksorozat második része az audiencia napjáról szól. Hétfő – dupla cikk.

Előkészületek

Cikksorozatunk I. részében a rovásos Újszövetség kiadásáról és a Rómáig vezető útról számoltunk be. 2012 február 14-én a Rovás Alapítvány küldöttsége (dr. Barta Gábor, Rumi Tamás, Sípos László) szerencsésen megérkezett Rómába, hogy átadja XVI. Benedek pápának az Újszövetségi Szentírás székely-magyar rovással kiadott változatának díszkötéses példányát. Másnap, február 15-én, az általános audienciára való indulást megelőzően elkészült az udvari etikett szerinti kísérőlevél a Szentatya részére, mely hófehér címeres irattartót kapott. Tekintettel a nem mindennapi alkalomra, illetve kihallgatáson résztvevőktől a szokás szerint elvárt nemzeti viseletre a küldöttség bocskait öltött.

Az általános audiencián, illetve a gyűrűcsókon való részvétel szinte diplomáciai esemény, melynek illő végrehajtásához a küldöttség minden segítséget és támogatást megkapott Magyarország Szentszék Melletti Nagykövetségétől, Dr. Győriványi Gábor nagykövettől és munkatársaitól. Kíséretükben jutottak el Vatikán Városba, a Szent Péter-székesegyház szomszédságában lévő VI. Pál teremhez, mely kihallgatás helyszínéül szolgált.

Az általános audiencia

Tekintettel a február 18-i dátum közelségre, mikor 22 új bíborost nevezett ki XVI. Benedek pápa, a VI Pál csarnok szinte teljesen megtelt a közel 7 ezer zarándokkal. Az audiencián a Szentatya katekézise után minden hivatalos zarándokcsoportot név szerint üdvözöltek és a főbb nyelveken a Szentatya is felovasott számukra a bibliából. Aznap Gyergyóból érkezett egy népes magyar zarándokcsoport, akik a rokonságból származó püspök szentelésének 40. évfordulójára érkeztek ismét a Vatikánba. Őket az egyházfő magyar nyelven áldotta meg.

A gyűrűcsók – “baciamano”

A közös imádság és áldás után az első sorban helyet foglaló meghívottak sorban járultak a lépcső tetején elhelyezett trónus előtt álló egyházfőhöz. A köszöntés, kézfogás és a “hivatali jelvényként” szolgáló ún. halászgyűrű szimbolikus csókja után kerülnek átadásra az ajándékok. A Rovás Alapítvány részéről Sípos László, kuratóriumi elnök adta át a Szentatyának a díszkötéses rovásos Újszövetséget és a könyvről, valamint a rovásműveltségről is tájékoztató kísérőlevelet.

Az ajándékot általában rögtön a kamarások veszik át, ezért több, mint gesztus volt az, hogy XVI. Benedek nem csak végig kézben tartotta a székely-magyar rovással készült Újszövetséget, de őszinte érdeklődéssel – a megfelelő irányból – belelapozott a könyvbe és kérdéseket tett fel az írásról, annak jelenkori használatáról.

Sípos László elmondta, hogy a székely-magyar rovás a magyarok és őseik írása, mely máig használatban maradt. Egyre nő azok száma, akik nem csak becsülik a hagyományt, de a mindennapokban használják is. Ennek a korszerű használatnak az elősegítése, támogatása a Rovás Alapítvány legfontosabb feladata.

A gyűrűcsókhoz vezető lépcsőn és az ajándék átadása alatt a távolból a magyar himnusz hangjai hallatszottak. A gyergyóiak énekeltek pedig nem tudhatták, hogy éppen kik járulnak a Szentatya elé – de bizonyára nincsenek véletlenek. Néhány perccel később ezek a székelyek voltak az elsők, akik értesültek, hogy az általuk megőrzött írás a Szentatya kezében került.

Vatikáni média

Az audiencián és a gyűrűcsók ideje alatt az udvari fényképészek és a Vatikáni TV dolgoztak. A kihallgatás után a küldöttség a Vatikáni Rádió magyar adásának szerkesztőségébe ment, ahol riportban számolt be a kiemelkedő kultúrdiplomáciai eseményről. Az MTI közleményét pedig az elmúlt hónapban ezres nagyságrendben vette át a világ magyar nyelvű írott és elektronikus sajtója.

Könyvadomány

A Rovás Alapítvány küldöttsége látogatást tett a Római Magyar Akadémián is, ahol Molnár Antal, az intézmény igazgatója átvette a székely-magyar rovással kiadott Újszövetség egyik példányát, mely az akadémia könyvtárába kerül. A könyvből kapott még vatikáni államtitkárság képviselője, illetve Magyarország Szentszék melleti Nagykövetsége.

A hivatalos programok után a küldöttség Vatikán Város és az “örök város”, Róma építészeti és kulturális látnivalóit tekintette meg, melyek közül írástörténetileg kiemelendő a Vatikáni Múzeum etruszk gyűjteménye.

Képek:

  • A Szentatya megtekinti a rovásos Újszövetséget
  • Látogatás a Római Magyar Akadémián

Folytatása következik.

(Rovás Infó)

 

Kapcsolódó cikkek:

Share