Műbalhé Tomory Zsuzsa rovásfelirata körül

Tomory Zsuzsa magyarságkutató kopjafájának avatása után 5 hónappal rágtak be a Magyarok Világszövetségének “rovásírás szakértői”. Egy rovásbetűn áll a bál.

Mi a probléma?

A probléma az, hogy most csodálkoztak rá Tomory Zsuzsa nevének rovásváltozatára, amely nem tetszik nekik. A névben szereplő Y átrovásának megoldása ütötte ki a biztosítékot. Mivel nem volt a rovás ábécében Y-nak megfelelő jel, ezért helyette az I / J ligatúráját (betűépítményét) használta a székely kopjafafaragó – hiszen így a latinra írás során tudni lehet, hogy itt Y-t kell használni.

Tomory Zsuzsa kopjafáján szereplő rovás és latin feliratos nevek

alt

Természetesen nem ez az első alkalom, hogy egyértelmű jelzéssel él a rovó, hiszen az Y első dokumentált rovásváltozata a Bonyhai Moga Mihály ábécéjében szerepel 1629-ból, amely így kortársa az É rovásbetűnek is, de érdekes módon ezért nem háborog senki. További személyek, akik az Y rovásváltozatát használták:

Amint látjuk, a magyar történelmi nevek tulajdonosai a latin írásmódban következetesen használják még ma is az Y jelét – a rovásban is, sőt a magyarságkutató Tomory Zsuzsa is ragaszkodott ehhez, s nem I-vel írta (latinbetűs) nevét. Bővebben itt olvashat a történelmi betűkről.

Ki problémázik?

A “reklamációt” mindjárt az MVSZ elnökének címezték, aki a 2017 június 3-ai kopjafaavatáson részt vett. Ha el is olvasta, nem volt akkor ez probléma se neki, se másnak. Megtette ezt helyette Friedrich Klára, aki számon kéri, hogy miért nem hangzás szerint (azaz TOMORI) került átrovásra a név? Friedrich Klára olyasmit kíván, amit maga sem tart be, hiszen családnevét nem hangzás szerint, hanem betű szerint írja.  Tehát FRIEDRICH került leróva rovásírást oktató kiadványainak címlapjaira, nem pedig FRÍDRIH, ahogy kimondja.

alt

Friedrich Klára neve rovással – betű szerinti átírás
(saját szerkesztésű rovás tankönyv címlapjáról)

Friedrich (olvasandó: Frídrih) Klára írta:

Maga  a kopjafa gyönyörűen faragott, de a  Tomory név nem  Magyar Adorján  rovásbetűivel, hanem hibásan, egy a rovásírásunkban soha nem volt Y-al látható. Így az oda rótt név nem TOMORI, hanem  TOMORDJ.

Háromszorosan is szomorú ez. Egyrészt Zsuzsa Magyar Adorján kutató volt, rajongott a betűiért, illett volna ezekkel rávésni. Másodszor, hogy éppen Székelyföldön történt meg ez, ahol a legtöbb rovásemléket megőrizték, ilyen betű azonban nincs a rovásemlékek között.  Harmadszor azért is elszomorító, mert Zsuzsa végig izgulta velünk a Unicode szabványosítást, kiállva a székely-magyar írás eredeti, ősi betűi mellett, tiltakozva az idegen betűk beépítése ellen.

Magyar Adorján betűiből összeállítottam Zsuzsa nevét, itt mellékelem, talán még át lehet vésni, amennyiben a családja hozzájárul. Mellékletben Magyar Adorján betűsora.

Tisztelettel: Friedrich Klára  2017. nov.

Miért problémázik?

Friedrich Klára írásából is kiderül, az elfuserált rovás szabványosítás a kiindulópont, hogy Tomory Zsuzsa kiállt az eredeti ősi betűi mellett. Rendben, ez világos, csakhogy egyrészt nincs ősi ábécé (mert jelkészlete mindig változott!), másrészt melyik Magyar Adorján féle ábécé hivatott reprezentálni az ősi ábécét? Az 1961-es? Még ha így is lenne, akkor se tudnánk használni a mai korban a szűkített jelkészletet (lásd Magyar Adorján ábécéjében nem szereplő magánhangzókat). Mivel az osztrák-amerikai szabvány került elfogadásra (s erre büszke is az MVSZ….), így tehát van egy technikailag használhatatlan szabvány, amit egyébként azóta se tett gyakorlatban is elérhetővé az UNICODE konzorciumot alkotó cégek egyike sem. Amit az MVSZ és körei mai napig nem értenek: nem a betűk alakját szabványosítják (erre való a fontkészlet), hanem a betűk helyét (azaz a mai magyar ábécében szereplő betűknek megfelelőt).

Azt már ne is említsük, hogy Friedrich DJ-t olvas ki erőltetett módon ott, ahol nem is D szerepel (ugyanis a D rovásjelnek mindig középen van a keresztvonala, akármelyik ábécét is vesszük alapul). Az általa javasolt rovásfelirat ügyében nyilván kompromisszum a ma már hosszú Ú-ra használt graféma használata, mert aki a Forrai Sándor ábécéjén nőtt fel, az ZSÚZSA-nak olvasná, de akkor legalább nem az Y rovásjelén rugóznának.

Utóirat

Sajnálatos, hogy Tomory Zsuzsa halálának első évfordulóján műbalhéval hívják fel magukra a figyelmet Friedrich Klára és társai, ahelyett, hogy a Tomory Zsuzsa által kutatott Magyar Adorján életművéről emlékeznének meg, benne a kazárokról szóló részről is. S a székely kopjafafaragó is dicséretet érdemel, aki négyszáz éve keresett megoldással teszi élővé a rovást. Mert a rovás azé, aki használja, bármelyik ábécé is legyen az.

(Rovás Infó)

 

Kapcsolódó cikkek:

 

 

Share