Tomory Zsuzsa – kopjafa rovással

A csíksomlyói búcsú napján avatták fel Tomory Zsuzsa magyarságkutató rovásfeliratos kopjafáját.

Emlékoszlop – rovással is

2017 június 3-án került felavatásra Tomory Zsuzsa kopjafája a csíksomlyói Fodor ház udvarán. a búcsú napján. A kopjafa a szintén újonnan felállított Székely Hadosztály szoborkompozíció közelében kapott helyet.

A rovásfeliratos kopjafát Gergely István avatta fel, szűk baráti, munkatársi és családi körben. A kopjafa azért is került Csíksomlyóra, mert Tomory Zsuzsa végrendeletének megfelelően a hamvai Csíksomlyón kerültek kiszórásra.

Rovás és latinbetűs vésett névfelirat a kopjafán

Tomory Zsuzsa magyarságkutató egyik fő kutatási területe volt Magyar Adorján életműve, így annak rovás munkásságával is foglalkozott. Honlapjáról idézzük tanulmányának egyik mondatát:

Meg kell említenem, hogy a magyar az egyedüli olyan nép, melynek saját írása van, s nem használja. A reánk erőszakolt latin betűket nyelvéhez igazítva, s elkényelmesedve, tanúlt fői csak vitatkoznak, s idejét múlta megoldásnak tartják saját írásához való visszatérését, noha ez nemcsak nyelve, gondolkodása tükörképe, de gyakorlati szempontból is előnyösebb a latinnál tömörsége miatt.

(Rovás Infó)

 

Kapcsolódó cikkek:

 

 

Share