Rovás és politika

Sokszor felmerül a kérdés, hogy nemzeti írásunk, a székely-magyar rovás ügyének van-e köze a politikához, a közügyekhez?

Közügy, politika, pártpolitika

Az ember közösségi lény, így nem csak joga, de kötelessége részt vállalni annak a csoportnak a közös ügyeiből, amelyben él. A közösség ügyeinek vitele a szélesebb értelemben vett politika, amely pontosan akkor tölti be építő szerepét, ha minél többen vesznek részt benne. A pártpolitika egy-egy társadalmi réteget képviselő csoport szűk önérdekérvényesítése … napjainkban igen messze áll a valódi közügyektől és közösségi érdektől.

Közügy-e a rovásműveltség?

A rovásműveltség az egyetemes emberi kultúra és a magyar szellemi örökség része egyaránt. A rovás az anyanyelvvel együtt a magyar önazonosság elidegeníthetetlen része. Ezért a rovásműveltség oltalma, fejlesztése és támogatása kiemelt közügy.

Mi a rovás szerepe a politikában?

A rovásműveltség része mindennapjainknak, a művészetektől kezdve a gazdaságon át a technikáig. Sőt, mint identitásunk legfontosabb elemének, az anyanyelvnek az írásbeli megjelenítése részét képezi a nemzeti erőforrásoknak. Ezért a rovásműveltség egyrészt témája, másrészt fontos eleme a közügyeknek és a politikának.

Pártpolitikának lehet-e része a rovás?

Mivel a rovásműveltség, mint nemzeti erőforrás oltalma, fejlesztése és támogatása kiemelt közügy, a szűkebb csoportérdeket megjelenítő pártpolikát nem lehet a rovásműveltség érdeke felé helyezni. Ugyanakkor a rovásműveltség érdekében kifejtett közérdekű tevékenység összeegyeztetése a pártpolitikai csoportérdekkel nem csak elfogadható, hanem üdvözlendő is.

 

Kapcsolódó cikkek:

Share