Rovás az ágydeszkán

A laktanyák ágyairól származó rovásfelirat – a pszichológus számára a trianoni gyalázat emlegetése “riasztó kórkép”, amelyen a rovásfelirat nyilván hab a tortán. Nemzetkarakterológia következik.

Egykori sorkatonák firkái az ágydeszkákon: hasonlóság a börtönnel (2009-es tanulmányból)

Az alábbi képek egy magyar börtön raktárából kiválogatott ágydeszkákról készültek. Az ágyakat egy katonai laktanyából selejtezték le, és a megkapták a börtönök. Az ágyakkal érdekes “falfirkák” érkeztek a börtönbe a külvilágból, és a múltból (2000-2002), hiszen a sorkatonaságot már régen eltörölték. Mivel a laktanyák is “totális intézmények”, nyilván észrevehetünk sok hasonlóságot a börtönbeli falfrikákkal, de vannak nagyon speciális sorkatonasági falfirkák, mint például azok, amelyek a bevonulás hónapjára utalnak (november, augusztus, február, május). Érdekes lehet a katonai falfirkák tanulmányozása a börtön szempontjából is: megtudhatjuk belőlük, hogy mik a fiatalkorú (nem jogi értelemben) személyek legfőbb bánatai, vágyai a zárt intézetben. Érdekes speciálisan magyar nemzetkarakterológiai következtetéséket is le lehetne vonni ezekből a “munkákból”. Az alábbi fényképeket Schuckertné Sz. Csilla küldte nekem.

(…)

És végül, ezen a képen rovásírás és a “Justice for Hungary” felirat szerepel. Maga a szlogen merőben anakronisztikus, hiszen angolul az igazi magyar ember számára semmi értelme sincs annak, hogy “igazságot Magyarországnak”. Arról nem is beszélve, hogy maga a kijelentés nyelvisége amerikanizáció. Az előző kép értelmezéséhez hasonló kontextusban, az irredenta (és még így is meglehetősen torz) firka jelenléte a katonai körleteken szintén riasztó kórképet fest a társadalomról, sőt, ha figyelembe vesszük, hogy a börtönökben éppen ellenkező előjelű firkákat lehet találni, akkor a helyzet kifejezetten veszélyes.

Nagy Magyarországot rovásfelirat, alatta angolul: igazságot Magyarországnak!
Az egyedi rovás T betű a D rovásjel tükörképe, ahogy az alábbi feliratból is kivehető.

A Nagy Magyarország kontúr alatti rovásfelirat:
Maradhat ez így? Nem Nem  Soha (rontott betű: H helyett CS)

A kép baloldalán még két rovás GY jel található.
(Felette latin betűkkel: ITT… “Hol egykor apáink vére folyt”!!!)

(bvpszichológiahirek – eredeti cikk)

Rovás Infó vélemény:

Egy katonai körletben a trianoni fájdalom emlegetése, a Nagy Magyarországról készített firkák, sőt rovásírással is, egészséges honvédségi szemléletet tükröznek. Hiába sopánkodik a cikk írója, hogy az irredenta jelképek riasztó képet festenek a társadalomról. Az a riasztó, hogy ezt le merték írni.

Kapcsolódó cikkek:

Share