Aláírásgyűjtés a székelyek nyelvi jogaiért

Az európai szintű aláírásgyűjtést a Rovás Alapítvány is támogatja, hiszen a székelyek nyelvi jogai közé tartozik a rovás használatának szabad gyakorlása is.

Európai Polgári Kezdeményezés a nemzeti és nyelvi kisebbségekhez tartozó személyek védelme érdekében

Tárgy

Arra kérjük az EU-t, hogy javítsa a nemzeti és nyelvi kisebbségekhez tartozó személyek védelmét, és erősítse az Unió kulturális és nyelvi sokszínűségét.

Fő célok

minorityArra kérjük az EU-t, hogy fogadjon el jogi aktusokat a nemzeti és nyelvi kisebbségekhez tartozó személyek védelmének javítása, valamint az Unió kulturális és nyelvi sokszínűségének megerősítése céljából. A jogi aktusoknak a regionális és kisebbségi nyelvek, az oktatás és a kultúra, a regionális politika, a részvétel, az egyenlőség, az audiovizuális és egyéb médiatartalom, illetve a regionális (állami) támogatás terén kellene magukba foglalniuk szakpolitikai intézkedéseket.

“Minden magyar felelős minden magyarért.” (Szabó Dezső)

Nemzetes Rendtársam!
Tisztelt Honfitársam!

Tisztelettel kérem, hogy a jelenlegi csonka határokon túl élő magyar testvéreink érdekeinek védelmében szíveskedjen  aláírásával támogatni az Európai Unió szintű polgári kezdeményezést, melynek célja, hogy az Európai Unión belül külön jogszabályok biztosítsák a nemzeti kisebbségek jogait. Különösen fontos ez most, amikor ismert lett a román miniszterelnök gyalázatos magyarellenes kijelentése.

Az alábbi linkeken elérhető a kezdeményezés elektronikus aláírása:

http://www.minority-safepack.eu/main/index
https://ec.europa.eu/citizens-initiative/32/public/#/
http://www.jogaink.hu/

A EU-s szabályok szerint  a szervezőknek nem kell a 28 tagállam mindegyikében támogató nyilatkozatokat gyűjteniük. A tagállamok közül legalább hétben azonban össze kell gyűjteniük a minimálisan szükséges számú aláírást. Ez jelenleg (2018.01.14.) Magyarországon és Romániában teljesült, viszont ezen országokban is szükséges a további gyűjtés a kitűzött 1.000.000 számot meghaladó aláírás elérése érdekében.

Tisztelettel kérem, hogy az EU-s országokban élő ismerőseik körében külön kiemelten szíveskedjenek népszerűsíteni a kezdeményezést, a honlapon az adott ország nyelvén is elérhetők a szükséges információk. A jelenlegi állás szerinti (2018.01.14.) a szükséges számú aláírások közül ennyit sikerült összeszedni az alábbi tagállamokban, külön kiemeltem azon országokat, melyek az eredményességhez szükséges 7 EU tagállamot jelenthetik, azonban minden aláírás nagyon fontos az 1 millió elérése érdekében.

Ausztria 2 387 13 500 17.68%
Belgium 160 15 750 1.02%
Bulgária 144 12 750 1.13%
Ciprus 5 4 500 0.11%
Cseh Köztársaság 43 15 750 0.27%
Németország 4 018 72 000 5.58%
Dánia 2 020 9 750 20.72%
Észtország 76 4 500 1.69%
Görögország 35 15 750 0.22%
Spanyolország 11 318 40 500 27.95%
Finnország 188 9 750 1.93%
Franciaország 1 503 55 500 2.71%
Horvátország 180 8 250 2.18%
Magyarország 17 129 15 750 108.76%
Írország 45 8 250 0.55%
Olaszország 1 878 54 750 3.43%
Litvánia 60 8 250 0.73%
Luxemburg 9 4 500 0.2%
Lettország 1 912 6 000 31.87%
Málta 14 4 500 0.31%
Hollandia 1 092 19 500 5.6%
Lengyelország 259 38 250 0.68%
Portugália 13 15 750 0.08%
Románia 102 919 24 000 428.83%
Svédország 310 15 000 2.07%
Szlovénia 107 6 000 1.78%
Szlovákia 1 790 9 750 18.36%
Egyesült Királyság 255 54 750 0.47%

A kezdeményezés papír alapú aláírása:

A kezdeményezés papír alapon történő aláírással is támogatható, jelen soraimhoz tisztelettel csatoltam az aláírásgyűjtő ívet. A kinyomtatott íven 3 fő támogathatja e nemes ügyet, az elvártaknak megfelelően kitöltve azt, tehát az UTÓNÉV – CSALÁDI NÉV – ÁLLAMPOLGÁRSÁG – SZEMÉLYAZONOSÍTÓ SZÁM vagy A SZEMÉLYAZONOSÍTÓ OKMÁNYTÍPUSA ÉS SZÁMA – DÁTUM (nap-hónap-év sorrendben) ÉS ALÁÍRÁS sorrendben.

A papír alapú ívek 2018.február 25-ig visszaküldendők az alábbi címre, melyeket aztán egyben adunk le:

Magyar Vidék Országos 56-os Szervezet 
Országos Központja
Veszprém – 8200, Mártírok útja 11.

Veszprém, 2018.január  (Boldogasszony hava) 14.

Nemzetmentő munkájához erőt, egészséget kívánva és a jóságos Isten áldását kérve maradok 

Rendtársi üdvözlettel:

vitéz Pintér Kornél
észak-dunántúli törzskapitány

(Történelmi Vitézi Rend felhívása)

Kapcsolódó cikkek:

 

Share