Rovástöredék a Rhédey család nyughelyén

karpatmedence

A Rhédey családhoz köthető rovástöredék egy példája a keresztény templomokban rejtőző nyelvi emlékeinknek.

Templomi rovásemlékek

Bár világnézetileg és érzelmileg terhelt a kérdés, szakmailag még mindig tisztázásra vár a keresztény egyházak, a középkori államirányítás viszonya a székely-magyar rovásműveltséghez. Minden bizonnyal akkor is voltak, akik a rovásüldözés politikáját folytatták, s voltak, akik az ősi íráskultúra megőrzésére, használatára törekedtek.

Tény azonban, hogy középkori rovásemlékeink jelentős része a keresztény templomokban rejtve – elfalazva, levakolva és ráfestve – maradt fenn. Így élték át a korszakról korszakra fellángoló magyarellenes kultúrarombolást.

Nem csak a föld mélyéről várhatunk tehát további rovásemlékek előkerülésére, hanem egy-egy templomfelújítás folyamán is – ha el nem titkolják a leleteket…

(Rovás Info)

A templom, amely Rhédey Claudia és a Rhédey család nyughelye

A gótikus stílusú, XIII-XIV. század fordulóján épült református templom II. Erzsébet angol királynő ükanyjának, Rhédey Claudiának a nyughelye. Kegyura a Rhédey és a Wesselényi család volt. A templom alatti sírboltot 1614-ben fejedelmi rendeletre elfalazták. Itt van a Rhédey család kriptája is. A falu feletti északi dombtetőn ma már csak romokban áll a Rhédey-mauzóleum, ahonnan ide hozták az 1841-ben meghalt szépséges Rhédey Claudia grófnőnek, Sándor württembergi herceg hitvesének az angol királyi család ősének földi maradványait.

Az „ódon templom” már Orbán Balázs idejében is több átalakítás nyomát viseli magán. A templom nevezetessége kétségtelenül Sipos Dávid 1760-ban, Wesselényi Kata megrendelésére készült kőszószéke. Megemlítendő még a változások korában az északi támfalba vésett rovásírás töredék, amelynek megfejtése a mai napig várat magára.

Rhédey család nyughelye (11)

(www.kozpont.ro – eredeti cikk)

Kapcsolódó cikkek

Share