Csíkmadaras – A görög felirat

A csíkmadarasi templomban lévő rovásosnak vélt felirat lehetséges görög olvasatát mutatjuk be.

Csíkmadarasi felirat és egy lehetséges értelmezése – „Jézus nevében”

Az alábbi levezetés alapján a felirat ógörög írással van felírva, jobbról balra kell olvasni.

Az első jel Omega Ω, a többi: ONOM. A görög ONOMA szó nevet jelent, de a feliratból hiányzik az A betű. Feltételezve, hogy a szöveg kiegészíthető „A” betűvel, a felirat értelme ez esetben ez lenne: „Jézus nevében” – a görög nyelvű Újszövetségi értelmezésben. A görög onoma szó jelentheti egyben a legfőbb személyt (Istent) is, akinek a „nevében” (eis to onoma) élik meg a templombajárók a kereszténységüket.

csikmadarasfelirat1

Csíkmadarasi felirat (szerző felvétele)

Lehetséges rekonstrukció az értelmezés alapján

Feltételezhetjük, hogy az ajtókeret felett Jézus képe/alakja volt, hiszen a mai – utólagosan beépített ajtókeret felett ma is a Jézusra utaló IHS felirat fogadja a bemenőt.

csikmadaraskokeret2

Ajtó kőkeret, felette az IHS monogrammal

csikmadarasfeliratrekonstrukcio

Mai sekrestyeajtó kőkeretén lévő felirat rekonstrukciós kísérlete, kiegészítve a hiányzó Alfa jelével. (szerző rajza)

Megállapíthatjuk:

  1. A görög felirat helyesen így lenne teljes: ONOMA.
  2. A bejárat fölé szerkesztett szöveg aszimmetrikus, mintha nem lenne befejezve.
  3. Az első betű, az omegaként értelmezett jel el van fordítva 90 fokkal

A fenti három körülményből az következik, hogy az ALFA jele hiányzik. Vegyük észre, hogy a Jézust fedő NÉV (ONOMA) tengelyesen szimmetrikus, tehát ez szerkesztettségre utal. Az ALFA betű két okból is szükséges: Az ONOM(A) végére kellene kerülnie, másrészt az OMEGA jel párjaként. Mindkettő esetben pontosan a felirat bal oldalára kellene tenni a hiányzó Alfa jelet, mert ezzel:

Alfa + ONOM + Omega

képlet állna elő, amely a szokásos Jézus ábrázolás – feliratban.

jezus-alfa-omega

Tipikus  Jézus ábrázolás alfával, omegával

Az alfa jelét az omegához hasonlóan el kellene fordítani 90 fokkal, a szimmetria miatt. Az Alfa és Omega jelét színben is ki lehet emelni a szövegből. A jel hiányára még nincs magyarázat, az esetleges bevakolás is elképzelhető, de ez további vizsgálatot igényel.

Mindenesetre az tény, ha a bejárat fölé egyszerűen felfestenénk a hiányzó görög alfa jelet, akkor helyreállna a rend és a betérő „Jézus nevében” lenne üdvözölve. Mi sem természetesebb, hogy a templomba betérőt a templom házában lakó neve fogadja – ahogy egyébként a székelykapukon is üdvözlik.

A formai megoldás illeszkedik a helyi székelykapu-feliratozási hagyományokhoz, másrészt a templomban az eredeti újszövetségi nyelven, görögül került kiírásra a „NÉV” – követve azt a hagyományt, hogy nem mondják ki Isten nevét. Azonban érdekes, hogy jobbról balra halad a szöveg, amely az eredeti ógörög abc olvasási irányra, illetve akár a székely-magyar rovásra is utalhat, mert az is jobbról balra halad. Ez utóbbi esetben tehát olyan (kő)faragóval lehet dolgunk, aki ismerte a rovást, és görög szöveget vésett fel jobbról balra. Ez esetben még a kimaradt „A” betűre is lehetne magyarázat – mert nem jelölte az utolsó magánhangzót.

Párhuzamok

Az, hogy ennek a feliratnak van-e párhuzama a középkori latin betűs templomfeliratok körében, további vizsgálatot igényel.

A vargyasi rovásfelirat ugyan rovásbetűkkel készült, de a szövegezése közvetlen görög forrásra utal (ez adta a csíkmadarasi megfejtéshez az ötletet). A csíkmadarasi templom elődjébe volt beépítve az ajtókeret, tehát elképzelhető, hogy ott is görög forrásból merítettek, ezért került rá görög felirat. A két település légvonalban kb. 40 km-re van egymástól. A csíkmadarasi emlék erősíti a vargyasi rovásemlék görög forrásának hitelességét.

(Rumi Tamás – Rovás Infó)

Kapcsolódó cikkek:

Share