Matematika és írástörténet

alt

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen az írásemlékek kutatásában matematikai módszereket is alkalmaznak. Dr. Hosszú Gábor írása a ‘Data Mining and Analysis in the Engineering Field’ c. könyvben.

 A rovásról angolul

Néhány évvel ezelőttig ritkaságszámba mentek a tudományosan megbízható angol nyelvű források a székely-magyar rovással kapcsolatban. Ez a helyzet 2009-től kezdett változni, amikor a magyar tudományos kutatói kör néhány képviselője angolul is publikálta a legfrissebb kutatási eredményeket az Unicode vezette nemzetközi szabványosítási folyamatban. Sajnos, az Unicode szakmapolitikai és külföldi lobbi-érdekek miatt teljességgel figyelmen kívül hagyta ezeket a kutatási eredményeket és a rovótársadalom jelenkori igényeivel is szembefordulva megbízhatatlan laikus elméleteket, azok képviselőit használta fel a saját maga által készített hiányos és hibás szabvány áterőltetésére.

A korszerű rováshasználat képviselői a használhatatlan Unicode szabvány megkerülésével új technológiai eljárások fejlesztésén, további kutatásokon dolgoznak, hogy biztosítsák a székely-magyar rovás mindennapi használatához szükséges műszaki hátteret.

Matematika, statisztika az írások analízisében

Az első tudományos igénnyel szerkesztett angol nyelvű rovástörténeti szakkönyv (Heritage of scribes) szerzője – dr. Hosszú Gábor Hosszú – társszerzője egy új angol nyelvű tudományos-műszaki forrásnak, melynek címe: Data mining and analysis in the engineering field (Adatbányászat és adatelemzés mérnöki területen)

dataminingÖsszefoglaló

A fejezet az írásemlékek statisztikai értékelésével foglalkozik. Az alapelgondolás a statisztikai matematika módszereinek alkalmazása a különböző írásemlékek rejtett összefüggéseinek feltárására. Az írások grafémáinak leszármazási vonalának vizsgálatához ugyanis szükséges kutatás alá vonni az írások fejlődési folyamatát és próbálkozni kell a még meg nem fejtett írásemlékek elolvasásával is. A fejezet a klaszter-analízisre, mint a legelterjedtebb vizsgálati módszerre koncentrál és bemutatja klaszterezés alkalmazását a rovásemlékek megfejtésénél.

A rovás íráscsalád több változatát használták az Eurázsiai sztyeppe és a Kárpát-medence népei. A rovás íráscsalád történetének érdekessége, hogy a folyamatos használat és fejlődés élénküléséről viszonylag sok emlékkel rendelkezünk az elmúlt néhány évszázadból, mely ideális kutatási alapot kínál a jelfejlődés modelljeinek teszteléséhez. A legjelentősebb rovás írásrendszer a székely-magyar rovás, a klaszter-analízis segítségével pedig megállapítható a jelentősebb történeti jelsorok közötti összefüggésrendszer. A feltárt kapcsolatrendszer megerősíti a klaszter-analízis alkalmazásának hasznosságát a rovás-plaeográfiában.

Bővebben – angolul

A cikk angol változatában bepillantást nyerhetünk a statisztikai matematika eszközeinek alkalmazásába, illetve segítséget kaphatunk a nyelvészeti és íráskutatási alapfogalmak – íráscsalád, írásrendszer, ortográfia, graféma – megértéséhez. Továbbá, rövid ismertetés olvasható a rovás íráscsalád tagjairól, illetve azok egymással való kapcsolatáról is.

(igi-global – eredeti cikk – angolul)

Kapcsolódó cikkek:

Share