Orbán Viktor rovással

orbanviktor00

Jóllehet a Fidesz eddig sajnos még nem sokat tett a székely-magyar rovásért, Orbán Viktor rótt neve viszont már 15 éve díszíti a miskolci Deszkatemplom gerendáját.

 

Orbán Viktor rovása

Bár több kormányzati ciklus is rendelkezésre állt a Fidesznek, hogy a székely-magyar rovás ügyét felkarolja, ez a kulturális örökségünk eddig nem került be semmilyen törvénybe: nem része az Alaptörvénynek, a Nemzeti Alaptantervnek, a Hungarikum törvénynek sem. Sőt, újabban már egy kormányzati hivatal is KEK-eckedik a rovást használókkal szemben.

Orbán Viktor miniszterelnök neve azonban nemzeti írásunkkal már feltüntetésre került Miskolcon, amikor a leégett miskolci Deszkatemplom felújításában érdemeket szerzett személyiségek neveit megörökítették. Így került Orbán Viktor neve rovással az egyik gerendára, a gyújtogatásban elpusztult korábbi gerenda mintájára. Sőt, ő is kapott rovásos emléktárgyat, tehát minden bizonnyal ismeri a székely-magyar rovás írásrendszert.

alt

Orbán Viktor rovásos névfelirása a miskolci Deszkatemplomban –
A feliratot tervezte, előrajzolta Sólyom Ferenc; faragta Szegedi Miklós és Eperjesi Csaba fafaragó 
(kép: Sólyom Ferenc)

(Rovás Infó)

Sólyom Ferenc: A miskolci Deszkapemplom rovásfeliratai (Országépítő)

altA templom felgyújtásáig kevesen tudtak arról, hogy a nagyváradi születésű Szeghalmy Bálint által erdélyi stílusban tervezett, és székely ácsok közreműködésével épült Miskolc-Tetemvári Deszkatemplom tornya az utókor számára és az ősök iránti tiszteletül székely-magyar rovásírásos üzenetet rejtett. 

1986 februárjában a miskolci József Attila Könyvtár adott helyet A rovásírás története c. vándorkiállításnak, melynek megnyitóján megvalósítója, a rovásírás megszállott kutatója, népszerűsítője, Forrai Sándor tanár úr tartott előadást. Az ott látott és hallott élmény adta meg számomra a lökést, hogy az addig is meglévő érdeklődésem kutatóvá váljon, s jó megérzéssel a templomtoronyba fölmenve felfedezzem a rovásjelekkel felvésett sorokat. 1998-ban lett volna a templom 60 éves, s fennállásának e jubileuma adott volna alkalmat a felirat részletes ismertetésére. Barátaimmal a tragédia közepette hiába reménykedtünk, 1997. december 4-e hajnalán a haranggal együtt megsemmisült e rovásemlékünk is. De hála Istennek, rajzolt másolatok és fotók formájában általam megőrződött, s most várja, hogy feltámadjon hamvaiból.

(…)

Az eredeti elképzelésem – mindjárt a templom elpusztítása után – még csak az volt, hogy a 90. Zsoltár els? verssorát véssük fel a templom bels? terébe, jól látható helyre, hogy mint nemzeti írással írt bibliai idézet, szakrális üzenet legyen a gyülekezet és a világ felé: Fából épített templomunkat gonosz akarat elpusztíthatja, de hitünk és reményünk megmarad, mert az Úr a mi templomunk! 

Rudolf Mihály, a templom bels?építésze felkarolta a gondolatot. Végül Kádár Péter tiszteletes úrral egyeztetve, a rovásírás rejtekiségét továbbra is megőrizve, egy terjedelmesebb, hármas tagolású, háromsoros rovásfelirat került az új karzat tartógerendájának a templomtérb?l nem látható belső felére. A tervezés és felrajzolás után Szegedi Miklós fafaragó mester keze által bevésve el is készült a templomszentelésre. Az ősi írásirány és így az oldalak olvasási iránya szerint is a gerendán jobbról balra haladva az első rész az alapítványtevő Bató házaspárra és az 1938-as építésre emlékezik, a középső rész három bibliai idézet verssorokba szedve, s a harmadik rész pedig napjainkról, a templom újraépítéséről, felszenteléséről tudósít, tisztelegve az építést szívb?l támogató sokak és vezet?ink el?tt:

(…)

alt

E SZeNT HELY HAMVAIBÓL ÚJRA ÉPÜLT KERESZTYÉN S MAGYAR ADaKOZÁSBÓL 
FELSZeNTELTETETT ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK ÚR ÉS
KOBOLD TAMÁS POLGÁ RMESTER ÚR JELENLÉTÉBEN 99.5.2-ÁN

(…)

Végezetül: munka közben született az ötlet, hogy országunk és városunk vezet?je egy-egy rovásfeliratos emléktárgyat kapjon a templomszentelés alkalmából. A lelkész úr ötletét a hagyományokra építve tovább gondoltuk, és a gerendán lévő felirat megfelel? szövegrészét felhasználva elkészült a négyoldalas – a templom oszlopfőit mintázó ? kopjafejes és bustraphedon, azaz kígyózó sorvezetésű felirattal telerótt, 70 cm hosszú rovásbot. Reméljük, hogy nemzeti értékeinket megbecsülni, óvni törekvő, jó kezekbe kerültek. Mint jogar, legyen számukra út-mutató!

Miskóci Ráró

(Országépítők 1999/3 – eredeti cikk)

 

Kapcsolódó cikkek:

 

Share