ELTE – Rovás előadás 13.

alt

Utolsó előadásához érkezett az ELTE rovás előadás sorozata. A korszerű kutatási eszközökkel a bölcsészeknek is lépést kell tartaniuk. Az előadás felvételével frissítve!

Korai magyar nyelvű feliratok számítógépes paleográfiai vizsgálata

A tavaszi félévben “Rovásírásos emlékeink mint nyelvemlékek” címmel tudományos előadássorozatot szervezett az ELTE Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszéke, valamint az ELTE Benkő Loránd Magyar Nyelvtörténeti Műhelye és Diákműhelye.

Dr. Hosszú Gábor előadása (2014.05.21)

A sorozat záró, tizenharmadik előadását 2014. május 21-én Hosszú Gábor, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem docense tartja ?Korai magyar nyelvű feliratok számítógépes paleográfiai vizsgálata? címmel. A grafémák fejlődésének modellezése segítségével egy-egy régi felirat olvasatának a nyelvi ellenőrzésen túl a számítógépes paleográfiai vizsgálatára is lehetőség nyílik. Ennek lényege, hogy a feliratot alkotó egyes jelek grafémákkal történő azonosítását grafémafejlődési modellekkel kísérlik meg alátámasztani, amivel az olvasat megbízhatósága növelhető. A vizsgált feliratok közé tartoznak többek között a Kárpát-medencei rovásírásba tartozó nagyszentmiklósi és szarvasi feliratok, továbbá a székely-magyar rovásírással készült bodrog-alsóbűi, vargyasi, homoródkarácsonyfalvai és erdőszentgyörgyi felirat.

A magyar nyelv története során többször feledésbe merült, majd újjáéledt rovásírás, illetőleg az ezzel az írástípussal lejegyzett (különösen korai) nyelvemlékeink diszciplináris tekintetben a magyar nyelvtörténet, általánosságban véve pedig a magyar örökség részét képezik. Az előadássorozat a hazai kutatók eredményeit, véleményét, megfontolásait kívánja az egyetemi hallgatóság, illetve a téma iránt érdeklő szélesebb közönség elé tárni. A 13 előadásból álló sorozat előadói olyan szakemberek, akik tudományos módszertannal közelítve érdemben foglalkoztak a rovásírásos emlékek nyelvi, néprajzi, régészeti és történelmi összefüggéseivel.

  • Időpont: 2014. május 21. 16:00-17:30
  • Helyszín: ELTE BTK (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 336.)

(Elte – eredeti cikk)

 

Kapcsolódó cikkek:

Share