Kőrösi Csoma Napok – 2018

Immár 29. alkalommal került sorra a Kőrösi Csoma konferenciára. Ennek részeként rovást oktattunk a helyi iskolában.

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR – TEGNAPI ÉS MAI MAGYARSÁG

A konferencia részeként a Kőrósi Csoma líceumba is ellátogattak az előadók egy része, hogy a diáksághoz közelebb vigyék a konferencián bemutatott eredményeket. Ennek keretében természetesen rövid rovásoktatásban is részesült három osztálynyi tanuló. A kiosztott rovás ábécék segítségével róhatták le a nevüket.

 

Tudományos konferencia programján résztvett előadók

 • Dr. Nagy Lajos: Csoma Sándor halálának oka
 • Dr. Flórián Csaba: Kalkuttától Dardzsilingig – Csoma nyomában
 • Nemes Gyula: Kőrösi Csoma Sándor Marosvásárhelyen
 • Vízi Ildikó: Kőrösi Csoma Sándor munkásságának értékelése a neves román orientalista, Dr. Cicerone Poghirc szemszögéből
 • Dr. Müller Alajos: Egy hajdani utazás film-dokumentuma
 • Dr. Varga Csaba: Jogi népszokások mint tanúságok múlt és jelen magyarságáról
 • Vidák István: Nemezsátor a honfoglalás korában
 • Dr. Fehér András: A Szentkorona 40 éve, mérnöki szemmel
 • Halasy Nagy Endre: Az elfelejtett évszázad
 • Sántha Attila: Gyergyó-, Csík-, valamint Telegdiszék víznévi eredetéről
 • Dr. Bérczi Szaniszló: Szótár magányos mássalhangzókból
 • Dr. Kalmár István: A nyelvtudomány elvi kérdései
 • Dr. Szádeczky Kardos Irma: Szimbólumokkal az őshaza-hagyományok nyomában
 • Pogátsa István: Ellentmondások a finnugor elmélet és a történelem-tudomány megállapításai között
 • Szathmári Botond: A magyarság etnikai gyökérzete. (Eredetünk összetettségéről)
 • Dr. Csáji László Koppány: Tölcsérek, sziták és buborékok. Az egykori és mai magyarság népességtörténeti vázlata
 • Dr. Bartha Júlia: Szakrális központok tájformáló ereje az anatóliai török népi kultúrában
 • Boér Imre: Változások (A tegnapi és mai India).
 • Bernád Ilona: Hogyan látnak bennünket a nagyvilágban, s hogyan láthatjuk mi magunkat hagyományainkra is gondolva
 • Dr. Balázs Lajos: Az elmúlás és halál profán és szent kultúrájának csíkszentdomokosi rítusaiból
 • Nagy Mari: Születés és csecsemőkor Közép-Ázsiában
 • Dr. Záhonyi András: Nomád nemzedék (a táncházmozgalomról és erdélyi vonatkozásairól)
 • Ságody Ibolya Egy gyöngyszem a magyar népi kultúrából (A Tolna megyei Sárköz)
 • Mandics György: Magyar táltosok
 • Dr. Csisztay Gizella: Magyarok és lengyelek együtt a történelem sodrában
 • Dr. Máthé Lajos: ÉNy-kínai népvándorlás-kori barlangfestmények- és kazettás mennyezeteink
 • Rumi Tamás: A rovás megújítói – Mokry-Mészáros Dezső és Verpeléti Kiss Dezső

(Rovás Infó)

Kapcsolódó cikkek:

 

Share