Az okmányiroda már a látszatra sem ad

Horváth István alárovásos igazolványa ügyében beadta a fellebbezését, de magasról tesz a hivatal arra, hogy válaszoljon egyáltalán.

Horváth István levele Dr. György István kormánymegbízott részére

Tisztelt Kormánymegbízott úr!

Panasszal élek a hivatalának az ügyfél érdekeit sértő, elfogadhatatlan, jogsértő magatartása miatt.

Az elmúlt évben 2017. június 2-án, rovás aláírással személyi igazolványt igényeltem a XIII. kerületi Kormányablaknál. Mivel személyi igazolványom nem volt, a végleges elkészítéséig rovás aláírással ideiglenes személyi igazolványt kértem, amit ki is állítottak a részemre.

Június 6-án a Hivatal BP-13/105/10115-2-2/2017 számon függő hatályú végzést hozott, melyben tájékoztatott, hogy az állandó személyi igazolvány kiállítására vonatkozó eljárást felfüggesztette, mert állásfoglalást kért az Okmányfelügyeleti és Ellenőrzési Főosztálytól. Itt jön az első kérdőjel. Nem rendelkezik önállósággal a Kormányablak, kézi vezérléssel működik? Miért kell állásfoglalást kérnie a Kormányablaknak, amikor a vonatkozó törvény (A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 5.§ (13) bekezdése meghatározza):

 a polgár aláírása születési vagy házassági családi és utónevének az általa használt és elismert írásképe.

egyértelműen rögzíti azt? A törvényi előírás egyértelműen fogalmaz, más szabály nincs. Nem írja elő a törvény, hogy csak latin betűkkel lehetne aláírni. Mást sem ír elő, így azt sem, hogy a magyarság ősi írásával a rovással nem lehet, stb.

Miután az alárovásos személyi igazolványomat az eljárás megindításától számított 60 napos túllépés után sem kaptam meg, kifogással éltem a Kormányablaknál, iratbetekintést követően. A kifogásomra elmondták, hogy a Kormányhivatal nem válaszolt a kérésükre és nem kapták meg a várt állásfoglalást. Hogy működhet ilyen módon Kormányhivatal tisztelt Kormánymegbízott úr? Miért nem válaszolt a Hivatala a Kormányablak megkeresésére? Miért kell állásfoglalásra várni, amikor kristálytisztán leírt törvényi szabályozás van? Ez sajnos a kézi vezérlést mutatja, nem a törvények betartására irányuló elkötelezettséget, amire felesküdtek.

Kifogásolásomat követően a Kormányablak 2017. szeptember 5. aláírással, (melyet csak szeptember 25-én kaptam kézhez) BP-13/105/10115-6/2017 számon határozatot hozott, melyben a személyi igazolvány kiadását elutasította. Az igénylés beadása és az elutasítás időpontja között több mint 3 hónap telt el. Nem kell felhívnom az Ön figyelmét arra ugye, hogy ez jogsértő?

Sajnos a jogsértések ezzel még korántsem értek véget. A fellebbezésemre, amelyet 2017. október 12. kapott meg és továbbított a Kormányablak az Ön hivatalának, a mai napig nem kaptam választ. Azóta már 4 hónap telt, az igazolvány igénylésétől számítva 7 hónap. Még kimondani is döbbenetes. Egy egyszerű, teljesen nyilvánvaló ügyben 7 hónap sem elég az ügyintézésre? Döbbenetes. A törvény nem teszi lehetővé ezt a minősíthetetlen magatartást, amit az Ön Hivatala megenged magának. Hozzá teszem, semmi akadályoztató tényezőről – egyébként nem is lehet ilyen – nem kaptam önöktől tájékoztatást, ami az ügy meghosszabbítását lehetővé tenné. A jogszabály pedig ilyen esetre tájékoztatási kötelezettséget ír elő.

Még mindig nincs vége. Egy héttel ezelőtt (2018. január 8-án) megkérdeztem, a másodfokú eljárások ügyintézőjét, Dr. Kiss Bernadettet, hogy miért nem kaptam meg a másodfokú határozatot. Kiderült, hogy még nincs is nála a fellebbezésem, amelynek átvétele óta már több mint 3 hónap eltelt. Kiss Bernadett másnapra ígért tájékoztatást, de nem tette meg, sőt két nap elteltével sem és fel sem hívott, pedig megígérte. Tájékoztatást azóta sem kaptam tőle, most már a telefonomat sem veszi fel.

Kormánybiztos úr! Ön szerint rendben van, hogy az Ön hivatala sorozatosan megsérti a törvényi előírásokat? Ha én mint állampolgár megsértem a törvényi előírásokat, engem elmarasztalnak. Az Ön által irányított hivatal a törvények fölött áll? Ilyen csak a diktatúrákban lehetséges. Magyarország mégsem lenne jogállam?

Szíves figyelmébe ajánlom a 2004. évi CXL. törvény 1§ (1), (2), (3) (4) bekezdésének, a 2.§ (1), ( 2) bekezdésében előírtakat, valamint a 71. § (1) bekezdéshez tartozó rendelkező részben előírtakat, amelyek az Ön hivatalára is vonatkoznak, a betartás kötelessége pedig egyértelműen az Öné. Tudomásom szerint a hivatalnokoknak a törvényi előírásoknak kell megfelelni, azokat be kell tartani és tartatni. Miért nem ezt teszik?

Kérem, hogy levelem beérkezésről szíveskedjék elektronikus úton tájékoztatni! Várom gyors intézkedését és válaszát.

Tisztelettel:

Horváth István

(Rovás Infó)

 

Kapcsolódó cikkek:

Share