Történelem munkafüzet rovás abc

Az iskola elkezdődött, az ötödik osztályos történelem munkafüzet is kinyílt a rovás abc-nél.

Történelem munkafüzet – játékos feladatok Horváth Péter ötödikes tankönyvéhez

A tankönyvi engedéllyel rendelkező kiadvány impresszuma szerint az általános iskola 5-8. évfolyamos kerettanterv előírásainak megfelel. A munkafüzetet Horváth Péter (Eszterházy Károly Egyetem) jegyzi. A 120. oldalon mellékelt rovás ábécé erősíti a szabályt: aki rovás ábécét rajzol, az újraalkotja azt.

Rovás abc elemzés

A jellegzetes betűalakok forrása egyértelműen a Nikolsburgi ábécé. Ezt azért választják előszeretettel, mert nem lehet belekötni, tudományosan igazolt, elismert rovás ábécé. Az újítás során az iskolában megszokott latin betűs folyóírás betűkkel látta el a rovásjeleket, azért, hogy a tanulók használhassák azt. Ez dicséretes törekvés, hiszen ezzel segíti elő a munkafüzet a kötődést, hogy annak alkalmazását kéri a tanulót, nem egyszerű illusztráció.

nikolsburgiabc

Nikolsburgi rovás ábécé (1483)

A kivitelezésben már látszik a bizonytalanság: a magánhangzó párokat régen nem különböztették meg, a rovásábécé csak a XX. századra lett teljes. A tankönyvi ábécében azonban csak az A-Á illetve E-É betűpárokat látjuk megkülönböztetve (ez így már nem egyezik a Nikolsburgi emlékkel). A nagyfejű rovásjel lett az A hangé, a kisfejű az Á-é. Az A és Á felcserélésének alapja Németh Gyula 1934-es munkája, ahol az “a, á” mellé a nagyfejű és kisfejű rovásjelet rajzolta, így aztán ki így, ki úgy használta.

alt

Németh Gyula rovás ábécéje – 1934

Meg kell említeni a harmadik forrást is, ez pedig nem más, mint a Fiúk Évkönyvében (1971) szereplő rovás ábécé, ahol az E-É azonos szintén egyféle betűjellel szerepel. Vegyük észre, csak egy bogárjelet használ, az MB-t, ami a Nikolsburgi ábécében EMP-ként van jelezve.

alt

Rovás abc – 1971  (Fiúk Évkönyve, Györffy György)

Az már feltehetően a munkafüzet tördelő hibája, hogy az egész ábécét sikerült nem ábécé rendben megszerkeszteni: S, SZ, T-vel kezdődik, és a ZS után a Q (AK) betűvel folytatódik. Ezzel csak a tanulók helyzetét nehezíti a betűk megtalálásában. A Q rovásjelen fennakadóknak jelezzük, a Nikolsburgi ábécében q-val jelölték az AK rovásjelet.

Összességében tehát sikerült olyan jelsort kialakítani, amellyel a tanulók mai használatra többé-kevésbé alkalmazható ábécét kaptak – a hiányzó magánhangzópárok kivételével.

Csak egy kitérő kérdésünk van: ha az ötödikes történelem munkafüzetben gyakorolhatják a tanulók a nevük leírását rovással, akkor ugyan mire is hivatkozik az okmányiroda, amikor elutasítja azon kérelmeket, ahol rovás aláírással kérik a személyi igazolványt?

(Rovás Infó)

Kapcsolódó gyakorlat: Írd le neved rovással!

Itt és most leróhatod a neved az egér segítségével. Jó tanulást és kellemes időtöltést kívánunk!

Kapcsolódó cikkek:

Share