Wolfenbütteli rovásemlék

Förköli Gábor és Tubay Tiziano közös dolgozatukban elemzik a Wolfenbütteli rovásemléket. 

Székely írásos verskompiláció magyar nyelven Ágost wolfenbütteli herceg florilegiumából

A 2015-ben elkészült dolgozatukban a szerzők bemutatják a lelet megtalálásának körülményeit, illetve el is olvasssák azt. Nem meglepő, hogy ismét egyházi szöveget rejtő rovásemlék került elő – ezúttal Németországi könyvtárból. A kéziratos könyvben váratlanul tárult a kutatók elé a rovásos magyar nyelvemlék.

A 438. oldalon az “Alphabetum Valach” cím alatt a cirill ábécé román változatát találjuk, a lap alsó felén pedig rovásos szöveg olvasható magyar nyelven. A szerzők is jelzik, nem véletlenül került egymás mellé a román és a magyar szöveg. Azt már mi tesszük hozzá, hogy épp ez a XVI-XVII. századi rováslelet bizonyítja, hogy a “vlachok” betűi nem azonosak a székely-magyar rovással. A fenti rovásszöveg olvasata a szerzők átírási munkájuk eredményeként állt elő:

Minden állat dicsír Úristen tégedet.
Mert ő meghallgatott én könyörgésemben:
Bűnöm megbocsátta nagy kegyességéből:
Kit míeltem vala én gyarló testemmöl.
Sokszor én szüvemet hozzája fordítom
Mikor szükségemet valamiben látom
Ottan hallgat engem az én üdvezítőm:
Semmiben nem késik én édes táplálóm.

Az alapos munkában ugyan találunk oldalvágást, hogy a “a székely írás jeleinek titkosírásként való használata jó érv lehet amellett, hogy a székely ábécé a korban nem lehetett széles körben ismert.” A paradoxon érzékelhető: épp a fenti bemutatott rovásemlék mutatja, hogy létezett és használták a székely-magyar rovást, függetlenül attól, ki és miért rótta bele Ágost herceg könyvébe. Ezt egyfajta titkosírási mintának vélik a szerzők, ha már a kriptográfiáról is szó esik a könyvben.

A szerzők munkája nyomán tehát bővült a rovásemlékeink sora, amely a székelyek saját írásának használatának fontos bizonyítéka, s sok tanulsággal szolgálhat még a rovásbetűk fejlődésére, hangtanára vonatkozólag is.

A Herzog August Bibliothek egy másik rovásemléket is őriz: a Konstatinápolyi felirat Dernschwam által átrajzolt példányát.

(Rovás Infó)

 

Kapcsolódó cikkek:

Share