Nemere – rovásírás története, hiányos ábécével

Nemere István – egyébként közkedvelt író – a rovásírás témájának is nekifutott. Sajnos hiányos rovás ábécét tett a könyvbe.

Nemere István: A rovásírás története

A 2011-ben megjelent könyv önmagát eleve így reklámozza: “A ​könyv bizonyára nagy vihart arat majd. A szerző, mint már oly sokszor, most is sokkoló megállapításokra jut, miután megismerteti az olvasót az ősi magyar (székely) rovásírás történetével.” Most azonban anélkül, hogy egy sort is elolvasnánk belőle, mindössze a címlap rovásbetűire és a könyvben szereplő egyetlen ábrára – egy rovásábécére koncentrálunk. Ez önmagában eldönti, hogy egyáltalán ismeri-e a rovás ábécéjét, tudja-e alkalmazni? Különösen, ha a könyv témája is eleve a rovásról illetve annak történetéről szól.

A címlapon látható rovásfelirat pontos elolvasásához a Magyar Adorján ábécéjét kell elővennünk, a címlap tervezője ezt vehette alapul:

magyaradorjan2

Magyar Adorján 1961-ben megjelent ábécéje (Sólyom Ferenc közlése)

A könyv címlapja a fenti ábécével elolvasható:

Nemere István a rovásirás története

A Magyar Adorján féle ábécében az a/á és e/é magánhangzópárok kivételével nincsenek megkülönböztetve.

A sima rovás S jele helyett az ún. AS jelet tette, ami a rovás S egyik változata, a csíkszentmiklós-csíkszentmihályi rovásfeliratban fordul elő (1501), ez nem része a Magyar Adorján ábécéjének. A szerző nevébe viszont a normál S betű került.

A könyv utolsó oldalain elhelyezkedő ábécé viszont elég felületesre sikerült. Sőt, ez alapján a címlap szövegének néhány betűjét be se lehet azonosítani, a D rovásjele az I-vel egyezik a címlapon. De ez önmagában nem baj, csakhogy hiányoznak betűk. Aki a rovásírás történetéről ír, az legalább legyen pontos, és igyekezzen minden hanghoz tartozó rovásjelet feltüntetni.

Az alábbi ábécéből hiányzó betűk: GY, LY, NY, SZ, TY. Nyilván nem minden szerző fog törekedni arra, hogy a XX. században kanonizált DZ vagy DZS hangunkhoz tartozó rovásjel is szerepeljen, mert az már a korszerű rováshasználatnak mutatna utat, ahogy a mai általános iskolában tanított teljes magyar ábécé része a Q, X, Y, W is.

Nemere István csalódást okozó hiányos rovás ábécéje teszi kétségessé a rovásírásról közzétett ismereteit, de erről majd talán legközelebb ejtünk szót.

A Nemere István által közölt erősen hiányos rovás ábécé

(Rovás Infó)

 

Kapcsolódó cikkek:

Share