Németh Zsigmond rovás ábécéje – 1994

Németh Zsigmond rovásábécéje és egyoldalas rovásos írásmutatványa is szerepel a könyvben, ahol 77 nyelven közlik ugyanazt az elbeszélést.

Báró Podmaniczky Pál és a norvég biblia

A könyv 1994-ben és 2000-ben jelent meg. Ebben találunk rovásábécét és rovásos szövegmutatványt is. A rovásos részeket Németh Zsigmond készítette, aki Pál Balázs nyomdokain haladt. A rovás ábécé és a balról jobbra haladó írás, valamint az E betű karikával való jelzése egyértelműsíti ezt. Külön csemege az is, hogy ő szintén használta az X rovásváltozatát. Németh Zsigmond az ÓMT rovásírás szakosztályának volt tagja, akinek a munkásságát és gyakorlatban kikísérletezett elveit a rovás szabványosítás során az ÓMT már nem képviselte.

Németh Zsigmond rovás ábécéje (balról jobbra néző betűkkel)

Az ábécé különlegessége, hogy a magyar nyelvben leggyakrabban előforduló E betűket karikával jelzi, a rovás E pedig az É-t jelöli. A ZS rovásbetű az 50-es rovásjel helyét foglalta el, az ábécében duplázott segédvonalakkal szerepel. A ritkán használt Ő forma is sajátja ennek az ábécének. A korszerű rováshasználat és a fejlődés lehetősége miatt került be a X helyére a K+SZ betűépítmény.

A szerző, Martinovitsné Kutas Ilona eképp ír a rovásírásról a könyvben:

“A székely vagy magyar rovásírás csak a magyarok körében ismeretes. Hívják hún írásnak is. A latin betűk átvétele után a magyar rovásírás fejlődése elakadt. Ez a szövegpélda kísérlet a rovásírás megújítására: a mai magyar helyesírás szolgál alapul, az írás pedig balról jobbra halad, szemben a rovásírás hagyományos jobbról balra haladó irányával. A 175. oldalon közölt magyar nyelvű novella, “A norvég biblia” rovásírásos átírását Németh Zsigmond készítette.”

Az egyoldalas rovásírás mutatványt alább lehet elolvasni. A személynév (Martinovits Jánosné) betű szerint került átírásra.

“Norvég biblia” elbeszélés rovásos változata

A könyv letölthető az OSZK honlapjáról: PDF

(Rovás Infó)

 

Kapcsolódó cikkek:

 

Share