Kézdivásárhely – Beke István rovásos lapja

A székely-nemzeti gyerekkarácsonyra Beke István rovásábécés karácsonyi lapot is készített.

Beke István rovás ábécés karácsonyi lapja

Az alkotó nemcsak azt mutatta meg, hogy nem lehet megtörni, de szabadulása óta a lendületével máris sokat letett az asztalra. A II. székely gyerekkarácsony szervezésén túl arra is volt energiája, hogy a rovás ismeretét a gyerekek közt terjessze – a szó szoros értelmében. Így az általa készített karácsonyi üdvözlőlapja is eljutott sokakhoz, melyre a Beke család felrótta jókívánságait. Öröm látni, hogy múlt században élt debreceni névrokona után ő is készít újra rovás ábécés levelezőlapot.

Nagy Sándor Kászon rovásábécés levelezőlapja – Beke nyomdájában készült (1940-es években)

Beke István karácsonyi levelezőlapja alapos munka, célja egyértelműen az, hogy használója eleve rovással írja rá a jókívánságait. A feladó és címzett rovással van feltüntetve. Az írás irányát jelzik a nyilak, amelyre lehet írni. A bélyeg helyét stílszerűen a bélyeg rovásfelirat foglalja el. A fennmaradó helyen kapott helyet a korszerű rovás jelsor, feliratként “székely-magyar rovás jelsor” szerepel rovással. Még a rovás számjelek és bogárjelek is elfértek ezen a felületen. A középső faragott fejfa-motívum alatt Beke István Attila nevének kezdőbetűiből összeállított rovás-monogram, betűépítmény igazolja, kié is ez a lap.

A levelezőlapot készítette: (rovással feltüntetve) Beke István Attila – Kézdivásárhely 2016

A levelezőlap elején használt A és Á betűk (túlnyúló segédvonallal az Á esetében) Magyar Adorján ábécéjére emlékeztetnek (Áldott Karácsonyt felirat).

Beke István levelezőlapjának eleje. Rovásfeliratok:
II. Székely gyerekkarácsony
2016
Áldott Karácsonyt

A levelezőlap Beke Istvánnál megrendelhető, de hamarosan jöhet a húsvéti változat is – ha ideje engedi… A bemutatott rovásos levelezőlap immár része a rovásműveltség szakadatlan történetének, s reméljük, mások is kedvet kapnak további rovásos levelezőlapok kiadásához.

(Rovás Infó)

 

Kapcsolódó cikkek:

Share