Székely és a mohamedán

A székely zászlóban már ott van a holdsarló, a székely-magyar rovás meg ugyanúgy jobbról balra írandó – nagy baj nem lehet.

Legyünk inkább mohamedánok

A bevándorlók iránt tanúsított tiszteletből Norvégiában leszedik a falakról a kereszteket, vagy a padlón levőket letakarják. A cél, hogy méltóságukban ne bántsák meg a muszlim bevándorlókat. Mivel a norvég zászlón kereszt van, lehet, idővel még azt is megváltoztatják, és rátesznek bár egy fél félholdat.

Svédországban is voltak hasonló kezdeményezések, de más nyugat-európai országokban is. Például tavaly Olaszországban egy iskolaigazgató az intézménybe járó különböző nemzetiségű és vallású tanulók iránti tiszteletből a hagyományos karácsonyi koncertet téli koncertre keresztelte át, és megtiltotta, hogy az iskolában karácsonyi és vallási jelképeket helyezzenek el. Nálunk is dúl a tolerancia, és a különféle jelképek eltüntetésén buzgólkodnak a hatóságok.

Míg Norvégiában a tolerancia nevében vallási jelképeket, addig itt a törvény nevében nem a kereszteket szedik le, hanem a Községháza feliratokat, székely zászlókat és más, reklámnak minősíthető magyar feliratokat. Ezek teljesen feleslegesek, hisz itt már világszínvonalon felül megoldották a nemzeti kisebbségek gondjait.

Még a Székelyföldön nemrég tájékozódó amerikai nagykövet is kiemelte minap – egy követ fújva több államférfiunkkal és politikusunkkal –: nálunk megvalósult a kisebbségi jogok tiszteletben tartása. Legutóbb elnökünk is Románia kisebbségpolitikáját méltatta a Nemzeti kisebbségi frakció, 1990–2016 című könyv bemutatóján. Alkotmányba foglalták az összes nemzeti kisebbség jogát a parlamenti képviseletre. Frakciójuk – mint az elnök is mondta – „hűségesen, tisztességesen, elkötelezetten” támogatta Románia nemzeti célkitűzéseit.

Sajnos, a magyarokkal kivételeztek, hiszen bőven elegendő lett volna, ha nekik is egyetlen képviselőjük van a parlamentben, ami – ha a magyar szavazók lusták lesznek szavazni menni – meg is valósulhat. Így nem maradnak képviselet nélkül, és egy szál képviselőjük együtt képviselősködhet a többi kisebbségivel. Addig sem volna szabad eltűrni egy etnikai párt fungálását, hiszen az amerikai indiánoknak sincs külön pártjuk az Egyesült Államokban. Ott száz-egynéhány év alatt örvendetesen visszaesett a bennszülött indiánok száma, hiszen az a mondás járta: jó indián a halott indián!, és erről gondoskodtak is. Nálunk szó sincs ilyesmiről. Inkább azt tartják, hogy jó román a beolvadt indián, akarom mondani: más nemzetiségű.

Az Európai Uniónak szerencsére nincs felhatalmazása az őshonos kisebbségek problémájával foglalkozni, hiszen így is van elég baja a frissiben bevándorlókkal. Az őshonosoknak lett volna idejük több száz esztendő alatt belesimulni a többségbe.

Ha az erdélyi magyarok hangjukat akarják hallatni, jobb, ha hallgatnak ezeréves múltjukkal. Kikeresztelkednek muzulmánná, modván, hogy csak most, a múlt héten vándoroltak be erre a vidékre. Így majd felfigyel rájuk az unió és a nagy bevándorláspárti országok. Néhány dolgon, szokáson változtatniuk kell. Természetesen megtarthatnának majd ezután is minden jelenlegi ünnepnapot, és még néhányat jóváhagy nekik a parlament, hiszen a többség számára is minden évben találnak ki újabb és újabb szabadnapokat. Nehéz lesz lemondani a disznóhúsevésről. De adtunk már el disznót és lóhúst marhaként! Az alkoholfogyasztás tilalmát sem lesz könnyű megszokni, de hátha az alkoholmentes sör mintájára feltalálják már végre az alkoholmentes pálinkát és bort is.

A többnejűség bevezetésével nem lesz gond, nem fognak vele élni, hiszen a székely atyafinak néha még egy feleség is sok. Nem mondom, hogy könnyű lesz, de hát valamit valamiért. Mindenki Romániára figyel majd, hogy miként viselkedik újsütetű bevándorlóival. Ha nem alakítják át az ortodox, katolikus vagy más templomokat iszlám mecsetekké, az unióval gyűlik majd meg a bajuk, amely állandóan bírálni fogja és különféle támogatások megvonásával szankcionálja Romániát.

A félholdas székely zászlóra is ráfogható, hogy azon az iszlám jelkép virít, így azt már nem lesz szabad bántani. A székely rovásírásra, amelyet a székelyeken kívül senki nem ismer, mondhatják, hogy arab, így semmilyen azzal írt feliratot nem lesz tanácsos üldözőbe venni.

Kuti János

(3szek.ro – eredeti cikk)

 

Kapcsolódó cikkek:

Share