Rovástábla – Nagyvázsony

Nagyvázsony polgármestere azt nézte, hogy lehet rovástáblát állítani – példaértékű hozzáállás.

“Mit mi módon” – ünnepi beszéd
Ünnepi beszéd: elhangzott Nagyvázsonyban, 2016. augusztus 19-én, a település Szent István-napi ünnepségén.

„És mert minden egyes nép saját törvényeivel él, ezért mi is, kik birodalmunkat Isten akaratából kormányozzuk, a törvényen elmélkedve megszabtuk népünknek, hogy mi módon élhet tisztes és háborítatlan életet, hogy miként gazdagabbá lőn az isteni törvényekkel, hasonlóképpen a világi törvényeknek is alá legyen vetve”

Tisztelt Alelnök úr, Tisztelt Díjazottak, Kedves Ünneplő Nagyvázsonyiak, Kedves Vendégek!

A fenti idézet Szent István törvénykezésének tulajdonképpen preambuluma, azaz előszava. Hadd emeljek ki az idézetből egy gerincgondolatot újra: „megszabtuk népünknek, hogy mi módon élhet tisztes és háborítatlan életet”

Államalkotó királyunk törvénykezései tulajdonképpen első alkotmányunk s érdemes a látszólag lényegtelen mellékmondatra is odafigyelnünk. Szent uralkodónk (Bartonek Emma fordítása szerint) pontosan úgy fogalmaz, hogy mi módon, azaz miként, hogyan lehet egy országnak jövőt építeni. Szent István törvénybevezetőjének fókuszában nem a „mit miért nem lehet” szemléletmód, hanem a „mi módon”, azaz a „mit hogyan lehet megoldani” szemléletmód áll. Érdemes hát áttekintünk az elmúlt egy esztendőt, leltárba vennünk, hogy egy év alatt mit értünk el együtt Nagyvázsonyban. Hiszen kereken egy esztendeje, augusztus 20-án egy 3 év alatt belülről is tönkretett épületben, ebben az épületben átadott vadonatúj teremben, a Szent István-ünnepségen elhatároztuk: nekifeszülünk a következő 12 hónapnak, hogy ne csak ez a terem, hanem az épület és a falu számos közösségi tere vagy középülete újuljon meg. Neki vágtunk az elmúlt kerek egy évnek, hogy a szentistváni törvény-preambulum szellemében arra figyeljünk: mit mi módon, hogyan tudunk megújítanunk közösségünkben. Nézzük át ezen az ünnepen, mit értünk el tavaly augusztus 20-a óta.

 • 2015. augusztus 20 és 2016. augusztus 20-a között sikerült elkészítenünk a kiemelt kormánytámogatás pályázati anyagát, megszerveznünk a közbeszerzést és tél elejére felújítanunk ezt az épületet kívülről, hőszigetelni és új homlokzattal ellátni a rendezvényházunkat, a Községházát, az Egészségházat, a Tűzoltószertárat és a Nemesleányfalui közösségi épületet és az óvoda még fel nem újított épületszárnyát, valamint tetőszigeteléssel ellátni az iskolát és a közösségi szolgáltató házat. A közel 150 millió forintot azonban nem csak lehívtuk, hanem korrektül el is számoltuk a kormány intézményeinél.
 • Nem csak befejeztük a Kertalja utca felújítását, hanem kifizettük a ránk hagyott 26 millió forintos kötelezettséget, az utcafelújítás teljes költségvetésének több, mint 50%-át úgy, hogy a kivitelezőt rávettük, a felújított utcaszakasz mellett burkolatvédelemmel lásson el további 3 utcát. Mindemellett önerőből megújítottuk a Nemesleányfalu utca bevezető szakaszát.
  Nem csak kifizettük a Kertalja utca felújítási költségének ránk hagyott 26 millió forintját, hanem sikerült olyan költségvetést összeállítanunk, amely éves szinten több, mint 20 millió forint tartalékkal tud számolni
 • Elkészítettük a Nemzeti Várfejlesztési program Nagyvázsonyra eső látványterveit, amelyhez megnyertük a Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Karát és Gulyás Gergely parlamenti alelnök személyes jelenlétében kinyilvánítottuk: Nagyvázsony élni kíván a kormányprogram településünkre szánt 1 millárd 125 millió forintjával. A Miniszterelnökség kulturális államtitkára úgy fogalmazott: mi vagyunk a várfejlesztésben érintett több, mint 30 település közül az egyetlen, amely kidolgozott elképzelésekkel rendelkezik.
 • A tavaly nyárra megújult hivatali és önkormányzati csapattal két konzorciumot kötöttünk hét másik településsel és beadtuk pályázatainkat komplex közlekedésfejlesztésre valamint napelempark-építésre. Továbbá konzorciumot kötöttünk a római katolikus plébániával a Szt. Ilona-templom teljes- és a rendezvényházunk tetejének megújítására. Meggyőződésem: az a tény, hogy 7 környékbeli település minket választott két pályázat konzorciumvezetőjének, az azt jelenti, hogy az új hivatal és az önkormányzati dolgozók magas színvonalú munkát végeznek, önkormányzatunkban az uralkodó szemlélet: mit módon, azaz mit hogyan lehet megoldani.
 • stratégiai megállapodást kötöttünk 6 közép-dunántúli vállalkozással és 2 egyházi szervezettel további fejlesztések, együttműködések érdekében nem kevés akadályt legyűrve, új településrendezési tervvel a tarsolyunkban zöld utat adtunk falunk egyik legnagyobb vállalkozásának, a svéd-magyar autóipari cégnek a bővítéshez, hogy 100 új munkahely jöhessen létre községünkben, köztük fejlesztői, mérnöki munkakörök
 • kialakítottunk 15 új telket, amelyhez hamarosan elkészülnek a közművesítések is
 • Belaktuk ezt az épületet: erőnkhöz mérten felújítottuk a szociális helyiségeket, a Fekete Sereg Ifjúsági Egyesület és a kondisok közössége termet kapott az épületben, megnyitottunk végre falunkban egy kulturált cukrászdát-kávézót nevében emléket állítva Dr. Horváth Balázsnak és Kinizsi Pál főnökének, Magyar Balázsnak is, sőt: bebútoroztuk a nagytermet és a kávézót is.
 • Kiküldötteink Zékány Zsolt alpolgármester vezetésével méltó módon képviselt falunkat a franciaországi programokon
 • új fogadótáblák valamint rovásírás-táblák fogadják a falunkba érkezőket, virágládáink, parkjaink gyönyörűek, sőt újakkal gyarapodott ezen épület környezete
 • a parkolórendszerünk – most már kimondható – fél millió forint nyereséget termelt 2 hónap alatt, de ha hozzáadjuk azokat a költségeket, amelyet jövőre már nem kell kifizetünk (táblák, üdvözlő-hűtőmágnesek), akkor 800ezer forintot is meghaladja a két parkoló nettó bevétele
 • Zászlót bontott a Kinizsi Szövetség, egyenlőre 9, Kinizsi életútjához köthető Kárpát-medencei magyar település, közösség összefogásával. Megnyertük ügyünknek fővédnökként Potápi Árpád János államtitkár urat és védnöknek Pánczél Károlyt, a Parlament Nemzeti Összetartozás Bizottságának elnökét
 • Néhány napon belül új partnerrel bővül a Kinizsi vár vezetése, hogy a helyi vezető és az új partnerünk összefogásával Kárpát-medencei szinten is egyedülálló és különleges programkínálattal rukkoljunk ki a jövőben, de részben már ősszel is – az őszi, téli alkalmak természetesen itt, ebben a teremben kerülnek megrendezésre
 • újraírtuk a BM-pályázatot, újraterveztettük a dr. Horváth Balázs sétánynál lévő hidat, hogy le tudjuk hívni a támogatást és néhány napon belül elkezdők a hídépítés, hogy októberben átadhassuk azt Nagyvázsony közösségének

Nagyvázsonyban az uralkodó szemlélet a mit mi módon lehet megoldani – hangsúlyozta a polgármester a Szent István-ünnepségen.
„megszabtuk népünknek, hogy mi módon élhet tisztes és háborítatlan életet” – fogalmaz Szent Királyunk. Azon elmélkedik Szent István, hogy mi módon lehet egy közösségnek tisztes és háborítatlan élete. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ha végiggondoljuk az elmúlt egy esztendő eredményeit, azt hiszem leszögezhetjük: Nagyvázsonyban is az az uralkodó eszmény, hogy mi módon, azaz mit hogyan lehet megoldani, mit hogyan lehet keresztülvinni, hogy közösségünknek egyre tisztesebb és háborítatlanabb legyen élete.

(…)

Szent István fundamentumként isteni törvényekről ír. Kívánom, hogy a mit mi módon és a tisztes és háborítatlan életünk felett őrködjék Szent István Istene. Nélküle, áldása nélkül nem érdemes cselekednünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket.

Fábry Szabolcs polgármester

(nagyvazsony.hu – eredeti cikk)

 

Kapcsolódó cikkek:

Share