Aracsi Pusztatemplom – visszakerült rovásos kopjafák

Kellemes meglepetés – visszakerült a helyére az aracsi Pusztatemplom mellől korábban elvitt kereszt és a kopjafák.

„A pusztából kiáltott hívó szó”

Szombaton délután az aracsi Pusztatemplomban megtartott szentmisét követően, melyet Mellár József törökbecsei plébános szolgáltatott, megszentelték a vajdasági magyarság történelmi szimbóluma mellett ismét méltó helyet kapott, korábban elszállított keresztet és a kopjafákat.

A kegyeleti tárgyak visszaállításában nagy szerepe volt az Aracs ’95 Pusztatemplom Polgárok Társulásának és személyesen Link Lajos alelnöknek, aki mindvégig kiállt az eltávolított tárgyak visszahelyezésének fontos ügye mellett. Az Aracs-turizmus kivitelezője és támogatója volt a munkának: a restaurálásnak és a tárgyak visszaállításának. A Magyar Nemzeti Tanács is fontos háttérmunkát végzett. Az MNT-t képviselő Paskó Csaba plébános a helyszínen elmondta, egy játékfilm forgatása miatt kellett kérésre eltávolítani a szóban forgó ereklyéket. Bicskei Zoltán filmrendező Álom hava című alkotásának forgatása véget ért, a filmet szeptemberben minden bizonnyal be is mutatják.

– Egy téves információ alapján korábban az a hír röppent fel, hogy a Pusztatemplomot meggyalázták, valaki engedély nélkül elvitte a keresztet és a kopjafákat. Erről természetesen szó sincs. A tárgyakat a Tartományi Műemlékvédelmi Intézet tudtával távolítottuk el, s most visszakerülnek eredeti helyükre. A történetnek van még egy érdekessége. A magyarok számára kiemelt jelentőséggel bíró hely ez, ahova sokan zarándokolnak el, s kegyeletből, hitből hagyták e helyen a kopjafákat. Ezek így nyilván nem a műemlékvédelmi intézet jóváhagyásával kerültek ide. Amikor a filmforgatásra vonatkozó kérelem megérkezett, a Magyar Nemzeti Tanács fontosnak tartotta teljesíteni az ahhoz szükséges feltételeket, hiszen ez az alkotás is a mi identitásunkat erősíti, a mi érdekeinket szolgálja. Így a műemlékvédők jóváhagyásával eltávolítottuk e kegyeleti és vallási jelképeket, melyek önkezdeményezésre kerültek a helyszínre. Ami viszont most kerül vissza a Pusztatemplom mellé, az már a műemlékvédelmi intézet tudtával, jóváhagyásával kerül vissza. Így már teljesen rendezett helyzet állt elő, a visszaállított tárgyak esztétikusan is illeszkednek a környezetbe. Jóllehet egy romtemplomról beszélünk, vannak magyarok, akiknek megdobban a szívük, ha itt járnak, s őseikre, gyökereikre gondolnak – fogalmazott Paskó atya.

A kereszt az örök élet kapuját szimbolizálja, egyszerre jeleníti meg az elmúlást és az örökkévalóságot, a körülötte felállított magyar motívumokat megjelenítő, kopjafaszerű védőkerítés hét oszlopa pedig a magyarság örök szimbólumát képezi, a hét vezérre asszociálva. Az aracsi templom a pusztából kiáltott hívó szóként vonzza ide a magyarokat, benne egyszerre találkozik múlt és jelen, nyitottság és zártság – mondta többek között Ragács Ervin, a kereszt megalkotója.

– A kezdetek tizennégy évvel korábbra vezetnek vissza, amikor egy fafaragó tábor művészeti vezetőjeként egy kereszt megfaragásának az ötletét valósítottam meg a tábor részvevőivel. A tervezésem alapján készült kereszten csaknem tízen dolgoztunk, s végül el is helyeztük azt a Pusztatemplom mellé. Itt állt tizenhárom éven át, a filmforgatás kezdetéig.

Mint mondta, a Magyar Nemzeti Tanácsnak, Hajnal Jenő elnöknek, a bánáti püspökségnek külön köszönet jár azért, hogy igényt tartott a kereszt visszaállítására, s rengeteg háttérmunkát végeztek el annak érdekében, hogy hivatalosan, jóváhagyással helyezhessék el az alkotást a Pusztatemplom mellett.

– A kereszt egy restaurációs folyamaton esett át, kicseréltük a keresztgerendát, újból kiöntöttük az alapját, a többi részét újrafestettük. Akképp jártunk el, ahogyan a műemlékvédelmi intézet az engedélyében előirányozta – számolt be a visszahelyezést megelőző részletekről Ragács.

A kereszt és a kopjafák megszentelését követően megtartott rövid alkalmi műsorban a törökbecsei Jókai Mór Magyar Művelődési Egyesület énekkara adta elő a Himnuszt, Farkas Trisztán törökbecsei tanuló elszavalta Reményik Sándor Templom és iskola című költeményét, Micsik Béla pedig tekerőlanton játszott.

Az eseményen jelen voltak a Magyar Nemzeti Tanács, a civil szervezetek képviselői és a Vajdasági Magyar Szövetség listájának képviselőjelöltjei is.

(magyarszo.com – eredeti cikk)

Ehhez a diavetítéshez JavaScript szükséges.

Aracsi Kereszt és kopjafáinak visszaállítás története 2016.04.16

Köszönetet mondunk mind azoknak akik részt vettek az Aracsi Pusztatemplom elöl eltávolított keresztjének és kopjafáinak visszaállítási önfeláldozó munkájában.

Köszönetet mondunk a Vajdasági Tartományi Műemlékvédelmi Hivatalnak -Svetlana Bakić-nak, hogy megadták az engedélyt a kereszt és a kopjafák visszaállítására. Köszönettel tartozunk a MSGR. DR. Német László SVD, a nagybecskereki egyházmegye főpásztorának, hogy kiálltak az aracsi kereszt visszaállítása mellett.

Köszönetet mondunk a Magyar Nemzeti Tanácsnak és Hajnal Jenő úrnak akik nemcsak, hogy kiálltak a kereszt és a kopjafa visszaállításában, hanem anyagi kereteket is biztosítottak a szükséges anyagbeszerzéséhez a restaurálási és visszaállítási folyamathoz.

Köszönetet mondunk és nem utolsósorban mind azoknak akik kimaradtak a médiából és nem lettek név szerint megemlítve a ünnepségen…. akik az igazi fizikai munkát elvégezték a Aracsi Kereszten és kopjafáin,(restaurálásán, festésén, tartószerkezetén, betonozáson, padok elkészítésén, fuvarozás és fűkaszálás) és egyszóval az egész infrastruktúra biztosítására a szentmiséhez…. akik nélkül nem állna most az utókor részére a aracsi Kereszt a hét kopljafával!

Link Lajos – kivitelező – Aracs Turizmus

id. Link Lajos -szervezés, keresztállítás, betonozás
Farkas László – fa restaurátor, keresztállítás, betonozás
Utasi László – vasmunka, keresztállítás, betonozás
Kormányos Atilla – vasmunka
Horvát Rudolf – traktorozás, keresztállítás, betonozás
Szarapka Krisztián – keresztállítás, betonozás
Gajer Árpád – traktorozás, keresztállítás, betonozás
Berze Tibor és Erdmann Ferenc

Ezeket az embereket nevezhessük Aracsi PusztaTemplomos Lovagoknak is!
Mert megérdemlik 🙂

A kereszt restaurálási folyamatának kezdete 2016.04.08 Majd nyolc nap eröfeszítet munka közepette, mely reggeltől sokszor éjszakába nyúlóan tartott…. 2016.04.16.án 15 órakor Isten segedelmével ismét felszentelte Mellár János Törökbecsei plébános ünnepi szentmise keretein belül az Aracsi keresztet a őt védelmező hét törzs kopjafáival.

Istennek legyen hála!

…és mind azok akik eltávolították a gyalázatos módon a felszentelt aracsi Keresztet…. Bocsánat nekik, mert nem tudták, hogy mit cselekszenek!

(Aracs ’95 Pusztatemplom Polgárok Társulásaeredeti cikk)

Kapcsolódó cikkek:

Share