Rovás helyei – álcázás felsőfokon

A húsvéti feltámadás alkalmával különleges cikk ad példát a rovás és kereszténység szoros kötelékéről. Álcázás.

Rovás helyei – álcázás felsőfokon

A régi magyar rovás (jenyisszei türk!) fejlődésének és elterjedésének fő színterei, amint az eddigi példákon láthatták, a templomok és a temetők voltak. Az utóbbiakban zajlottak a „pogány”, majd a keresztény áldozati szertartások, Ezeknek a szertartásoknak a célja az volt, hogy az elhunyt („szend”) lelkét felajánlják a Jó Szellemnek, majd Jézusnak, segítségét kérve a gonosz elöli elrejtőzéshez. Ezt a célt szolgálta a sírfeliratokban a halott halálozási, vagy születési évének elálcázása, Ezt úgy csinálták, hogy pl., a Parajdi feliratnál (Par01), a halálozási évszámot (1754) a rováshoz hasonló alakban is kiírták. Aminek következtében a felirat első sora mintegy külön életet él, és akár többféleképpen is lehet olvasni (a szöveg egészét, vagy csak egy részét.)

I+S+D+E+N:  J+É   1   7     5    4 send MiALy HaVa (Szeptember) 14

             †      :   M    E   G  hÓ  Tt         M AKk H  VLATáS A     ND

alt

1.kép  A halálozási évszám (1754) elrejtése.
Parajdi  rovásfeliratos sírkő Parajd (Pa01)

Az évszám pontos, Csallány Dezső szerint az „5” alakú jel első előfordulása alapján (marosvásárhelyi Anonym abc (1753) 5 = O, de 1753 előtt nem használták.

Csodálatos egyezések különböző kori szövegekben: mintha egy kéz műve lennének.

LGY Cerro Polilla

2. kép:  Elrejtett születési évszám (Cerro Polilla):
SzyLeTeTt: 1473   ???  BeNCsASzÁR

LGY Buda01

3. kép: A budavári falfelirat (Buda01) A születési év elrejtése:

Sz(y)L: 1353  JÉZUS’ KYRáL ÁLGYuNK ISTeN  JeLéBeN (…)

Az évszám egy rovás ligatúrával kezdődik, olvasata J+E majd 3 betű: Z,U,S, arab szám, ekként a ligatúra olvasata nemcsak a 3. kép feliratában, hanem a dél-amerikai és a parajdi sírfeliratban is megegyezik.

LGY delamerikaifelirat

4. kép: dél-amerikai felirat

battonya2

5, kép: A battonyai fohász elrejtése

„BeTeG   JéZUS  ŠeGÍČ  ŠeGÍČÉG

A kb. 13. századi Homoródkarácsonyfalvai kőfelirat rajza

6. kép Szövegből szövegbe rejtés – Homoródkarácsonyfalva (HKF01) 

A 6. képen a székely betűs, semmitmondó rovásfelirat felváltása jenyiszeji türk megfelelőkre, egy csodálatos fohászt csillantott fel:

Eredeti szöveg

NeM A  SZeNDeN  ŠeGiČ

ASZ  ŠeGiLY       YLDaČÍK

Fedőszöveg:

N(e)M H(i)SZ(e)N N(e)KiI

H(i)SZiK FIVT iK

(folytatjuk)

Libisch Győző

(Rovás Infó)

Kapcsolódó cikkek:

Share