Hattyúdal – Rovásirtók Erdélyben

Egykori rovástáblabontók, megélhetési műmagyarok hakniznak az utolsó adományokért. Hamarosan új korszak nyílik.

Még csak nem is hattyúdal, csak libagágogás

A nemzeti ébredés mind erősebben fújdogáló előszeleiben egyre inkább szánalomra méltóak az önfényezésükben megkopott műmagyar(kodó) figurák, akik lecsúszó karriejük utolsó felvonásaiban is még mindig primadonnát akarnak játszani. Öreget, süketet … vasorrút.

A csúfos véget ért Magyarok Szövetségéhez hasonlóan az egykori Magyarok Világszövetsége maradványain hangoskodó maroknyi “magyarok világszerencsétlensége” mára a világ magyarsága érdekképviseletének tragikomikus paródiájává lett, élükön egy román állampolgárral. A beszélő nevű “négy banis elnök” és a tucatnyira szűkült udvartartás számára az utóbbi évek szinte egyetlen pótcselekvése a székely-magyar rovás nemzetközi technikai szabványosításában az osztrák-amerikai szabvány-lobbisták minden áron való támogatása maradt … ami Patrubány Miklós korábbi rovástábla-leszedető tevékenységének, és szakmai ismeretei hiányának tükrében nem meglepő.

Azonban a külföldi szabvány-lobbisták számára harminc ezüstért elvégzett bérmunka – a hungarofób felhangoktól sem mentes, dilettáns és használhatatlan megoldást eredményező félre-szabványosítás áterőszakolásának támogatása –  épp csak zsenge horzsolást ejtett nemzeti írásunk jelenkori technikai fejlődésén, ami miatt szemmel láthatólag eszi is a fene mind a megbízókat, mind hazai szekértolóikat 🙂 … hisz’ mi más lehetne az oka az osztrák-amerikai rúna-kolhozban mind a mai napig végzett sztahanovista túlórának ?

Az alábbi cikkrészlet – bizonyára nem véletlenül – a székely-magyar rovásműveltség gúnyolásában, lekicsinylésében már kellőképp rovott múlttal rendelkező erdélyi liberális sajtótermékben, a Morfondir-ban megjelent tudósításban lelhető fel. Tanulságul ajánljuk olvasóinknak az álmagyarkodó propagandaszöveget, amelyben pl. az egyetemes rovásműveltség szerves részét képező Kárpát-medencei rovás (melynek legjelentősebb lelete a még mindig osztrák birtokban lévő Nagyszentmiklósi aranykincs), illetve a szteppei rovás (őseink testvér- és rokonnépei által használt írás) ellen vívott esztelen harcot antiszemita-antikazár mázzal leöntött kereszteshadjáratnak tünteti fel a nyilatkozó…

(Rovás Info)

Merre tart a székely nép? – Morfondir.hu

A Magyarok Világszövetségének képviselői Quo vadis, székely nép? címmel tartottak fórumot több székelyföldi városban – Marosvásárhelyen, Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen és Kézdivásárhelyen. Székelyföldi körútjuk során Patrubány Miklós, a Magyarok Világszövetségének elnöke; Fuksz Sándor és Borsos Géza alelnökök, vitéz Hompoth Zoltán elnökségi tag, valamint Sántha Attila költő, író és kutató a világszövetség által kiadott Magyarságtudományi Füzetek 26. számát mutatták be, amelyet teljes terjedelmében a székelységnek szenteltek.

A közel százoldalas kiadvány összeállítója és részben szerzője Borsos Géza, a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) alapító tagja, valamint alelnöke és Patrubány Miklós, a Magyarok Világszövetségének elnöke.

Patrubány Miklós, a kiadvány főszerkesztője a bevezetőben arról szólt, hogy a székelységről szóló füzet nem szerepelt a világszövetség kiadói tervei között, és pénz sem volt rá, de időközben különösen aktuálisnak érezték annak megjelentetését, és amikor a kiadása szóba került, a felvidéki Fuksz Sándor előteremtette az ahhoz szükséges anyagiakat.

Patrubány Miklós a székely rovásírásról szóló fejezetre is felhívta a figyelmet, kiemelve a világszövetség szerepét a Michael Everson nevével fémjelzett számítógépes rovásírás-szabványtervezet elfogadtatásában.

– A Magyarok Világszövetsége nemzetstratégiai programmá tette a székely magyar rovásírás újraélesztésének szükségességét, és megakadályozta, hogy egy szűk csoport az élő székely magyar rovásírást egy szabványba gyömöszölje a halott kazár írással, ezzel egybemosva a székelyeket és a magyarokat a kazárokkal. Az önálló számítógépes, székely magyar szabványtervezetet a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO, IEC) 2014 januárjában elfogadta, ezáltal az ősi székely magyar rovásírás beemelődött a számítógépes világba – közölte a hallgatósággal Patrubány.

(Morfondir – eredeti cikk)

Kapcsolódó cikkek:

Share