Drávántúl – rovásos településjegyzék

karpatmedence

A rovásos településjegyzék sorozat újabb állomása: Drávántúl magyarok lakta településeinek listája letölthető a Rovás Infó honlapjáról!

Folytatódik a munka

Ismét egy történelmi országrész településjegyzékét nyújtjuk át az érdeklődőknek. A munka széles összefogással és magas tartalmi, technikai színvonalon zajlik, melyhez bárki csatlakozhat az adatbázisok ellenőrzésével, további hasznos adatok megadásával. Bízunk abban, hogy a közös munka, valamint az elkészült kiadvány használata megerősíti a Kárpát-medencei magyar összetartozást. Drávántúl után következik hamarosan Muravidék.

Drávántúl településjegyzéke

A trianoni békediktátummal elszakított, magyarok által is lakott országrész, Drávántúl illetve a Drávaszög. A településnevek listájának közreadásával a szerkesztők célja a magyar testvéri kapcsolatok megerősítése az Drávántúli településnevek megismertetésével.

Kiss András fáradhatatlan szervező munkájával elérte, hogy immár bárki számára hozzáférhető a teljes Drávántúli településjegyzék, amelyben a mai horvát elnevezés a magyar névvel párban jelenik meg. A magyar elnevezések két írással, a latin és a korszerű székely-magyar rovással kerültek be a digitálisan és ingyenesen elérhető kiadványba. A régi magyar településneveket a használt és középkori formák alapján [Csánki, Györffy] tüntettük fel. A *-gal jelölt településnevek javasolt magyar nevek a szláv név földrajzi közneveinek és közszói névrészeinek magyar fordításával, illetve a szláv nevek magyar hangjelöléssel kerültek átírásra. Feltüntetésre került továbbá a település történelmi vármegye besorolása is.

A települések mellett a jelenlegi (ismert) irányítószámok segítik a helyes postai címzést.

A kiadvány elején az Drávántúl rovásfeliratos címere kapott helyet, mely Pécsi L. Dániel munkája. A kiadvány adatgyűjtését Faragó Imre végezte, Délvidéki S. Attila szakmai támogatásával, a rovásra átírás a Rovás Alapítvány közreműködésével készült el. A Drávántúli területek földrajzi elnevezésével kapcsolatban szintén letölthető Faragó Imre térképekkel illusztrált külön tanulmánya is.

Olvasóink visszajelzései alapján folyamatosan frissítjük a településjegyzéket, esetleges észrevételeiket, javaslataikat a szerkesztőség címére várjuk: szerk@rovas.info

dravantul

Részlet a Drávántúl településjegyzékéből (2015)

  • Drávántúl rovásos településjegyzéke letölthető innen (PDF) (24 oldal, A4 méretben nyomtatható)
  • Faragó Imre: A Drávántúl, Szlavónia és Horvátország földrajzi nevek tájjelölési változása (PDF)

(Rovás Infó)

Kapcsolódó cikkek:

Share