Székelyföld Fehér Könyve – Apartheid

Székelyföld – a székely-magyar rovásfeliratok ügye sincs rendben, avagy mi történik Romániában?

Székelyföld Fehér Könyve: – Kimondjuk, hogy Románia apartheid politikát folytat!

Románia Székelyföld feletti uralmának a története nem egyéb, mint ismételt jogtalanságok és bitorlások sorozata, amelynek határozott célja a teljes zsarnokság érvényesítése Népünk felett. Sőt, túlzás nélkül állíthatjuk, hogy a mindenkori elnyomó román kormányzat a székely nép teljes megsemmisítését tűzte ki célul. Mindezeknek a bizonyítására engedtessék meg nekünk, hogy tényeket terjesszünk a pártatlan világ elé:

– 1. A román kommunista hatalom által államosított Székely Mikó sepsiszentgyörgyi kollégiumot a román állam visszaállamosította, a református egyháznak (történelmi székelyföldi magyar anyanyelvű egyház) az épületet visszajuttató (magyar etnikumú) köztisztviselőket letöltendő börtönbüntetésre ítélte (Markó Atilla és Marosán Tamás).

– 2. A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem magyar nyelvű karának működését, noha erre saját törvénye kötelezi, a román állam a mai napig nem valósította meg, míg az önszerveződést a román kar és az egyetem román vezetősége folyamatosan akadályozza.

– 3. Valóságos feliratháború zajlik a székelyföldi településeken, de Erdély más magyar anyanyelvűek lakta régióiban is a román állami hatóságok és a székely, magyar civilek között, lévén szó az utcanevek, intézménynevek, helységnevek, földrajzi nevek hivatalos, illetve gerilla-feliratozásáról. Példák: Kolozsvár, 55.000 magyar etnikumú lakossal, nincs magyar felirat. Csíkszereda, rovásírásos tábla prefektus által megtámadva, Korond, rovásos tábla levéve, Aranyosgyéres, magyar feliratos tábla levétele, Vasláb, nincs magyar felirat, Marosvásárhely, Nagyvárad, nincsenek magyar utcanevek, köztér elnevezések, a civil kezdeményezőket rendszeresen bírságolják, megfélemlítik (legutóbb hálistennek Miklós Barnabás és Benedek Lehel Csaba utcanév aktivisták ügyében jogerősen pert nyert a vásárhelyi ügyvéd, Kincses Előd).

(…)

– 10. A székely rovásírás, mint a székely önazonosság másik alapvető jellemzője, állami támadások és korlátozó intézkedések tárgyát képezi. Így Csíkszereda város önkormányzati határozatát, amely kimondja a város helységneveinek rovásírással való feliratozását, a kormányképviselő támadta meg bíróságon, és az összes román jogi fórumon nyert, a feliratot nem lehetett kihelyezni. Korond helység esetében a kormányképviselő átiratban távolíttatta el a rovásírásos helységnévtáblát. Esetemben büntető eljárás keretében, a vádiratban fasiszta, rasszista, idegengyűlölő jellegzetességként van feltüntetve.

(…)

A teljesség igénye nélkül ezek lennének azok a kiemelkedő atrocitások, amelyek a székelységet érik, de biztos vagyok benne, hogy számos más atrocitás is történt, amely nem kapott médianyilvánosságot, csupán az egyének életét terhelte.

Mindezek fényében kimondjuk, hogy Románia apartheid politikát folytat, amelynek célja a magyar és székely etnikumú lakosság megfélemlítése, üldöztetése, elrománosítása, és azoknak, akik a románosításnak ellenállnak, az elüldözése, a homogén román nemzetállam, ahol minden egyén román tudatú, ennek megteremtése. Ez a politikája teljesen zavartalan, az az Európa, amelyiknek Trianont köszönhetjük, kb. a füle botját sem mozdítja, nekem például 19 perem került az európai emberi jogi bíróság elé, mindet elutasították. Ugyanakkor, érdekességként, felhívnám a figyelmet, hogy az Európai Emberi Jogi Charta 10 cikk 2. pontja kimondja, hogy a véleménnyilvánítás korlátozható az illető ország területi egységének veszélyeztetése esetén. Kár, hogy ez a trianoni békediktátum esetében nem érvényes.

A felsorolt atrocitások fényében kimondható, a székelység és az erdélyi magyarság túlélése a továbbiakban nem képzelhető el Románia fennhatósága alatt. Élve a nemzetközi jogban (Gazdasági, Politikai és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya 1. cikk, 1. pont) egyértelműen leszögezett, népek önrendelkezési jogával, összhangban az ENSZ alapokmányával, követeljük, hogy az ENSZ küldjön békefenntartókat Székelyföldre, és maradéktalanul biztosítsa a békét, amíg a székely nép Nemzetgyűlésen vagy népszavazáson fogja kifejezni óhaját az önálló székely állam, vagy Magyarországhoz való csatlakozás kérdésében, illetve a továbbra is Romániához tartozás kérdésében.

Külön felhívjuk az oroszországi ENSZ misszió figyelmét, tekintettel arra, hogy az utóbbi időben egyedül Oroszország állt ki hivatalosan is a népek önrendelkezési jogának érvényesítéséért.

(Csibi Barna)

(nemzeti.net – eredeti cikk)

Kapcsolódó cikkek:

Share