Aracs – Pusztítás vagy forgatás?

Az aracsi pusztatemplomnál történt kopjafa-eltávolítás milyen következményekkel jár?

Emlékünk is eltörölnék…

Természetesen csak a “nemzeti” médiában jelent meg és kavart egy kicsi port múltunk cenzúrázásának újabb szomorú példája. A Kuruc.info indulatos cikke az ügy egyik lehetséges olvasatát vázolja fel … sajnos nagyon valószínű ábrázolással.

Ugyanis miután a magyarság fizikai életterét, földjét és vizét folyamatosan elveszik az ellenérdekelt csoportok, ugyanilyen pusztítás figyelhető meg a szellemi élettérben is. Elrabolt kulturális kincseink, megerőszakolt történelmünk, üldözött ősiségünk és felhígított műveltségünk jelzik ennek a folyamatnak az állomásait.

Mindennek szellemében a Kárpát-medence idegen megszállás alatt lévő területeinek új gazdái mindent elkövetnek, hogy a magyar történelmet, kultúrát – erővel, vagy csellel – eltöröljék a megszerzett földről. Nem szabad feledni, hogy legyen bármilyen indok, ürügy vagy magyarázat, minden egyes magyar emlék – akár ideiglenes – eltüntetése csak ezt a pusztító célt szolgálja. Az lesz az érdekes, amikor például kitalálják majd, hogy engedélyhez kötik az engedély nélkül felállított szimbólumok visszahelyezését.

(Rovás Info)

Az aracsi pusztatemplom mellől megszentelt kopjafákat és keresztet dobott szemétre a szerb aljanép (Kuruc.info)

A szerb megszállók eltávolították a Törökbecse közelében álló, a délvidéki magyar kereszténység korai jelenlétét bizonyító aracsi pusztatemplom mellett az elmúlt másfél évtizedben fölállított megszentelt faragott fakeresztet, kopjafákat és egy haranglábat. A szerbek már korábban is igyekeztek ószlávosítani az Árpád-kori magyar kereszténységnek ezt a monumentális délvidéki építészeti bizonyságát, s miután ez nem sikerült nekik, megszentségtelenítették a romtemplom mellett fölállított és megszentelt, rovásírásos keresztet és kopjafákat – közli a Delhir.info hírportál.

A szerbek által ledöntött faragott fakereszt (Fotó: delhir.info)

Az egykoron háromhajós, román stílusban épült nagyméretű aracsi pusztai romtemplom a Bánság szerbek bitorolta fertályában, pontosabban Törökbecse közelében áll. A XIII. század legelején, tehát az Árpád-korban épült templom még romjaiban is hirdeti a magyarság korai jelenlétét a Délvidék ezen szögletében. A megszálló szerbeknek mindig is szúrta a szemét ez az eredetileg bencés apátsági templom- és kolostorrom, s nem egyszer megpróbálták ószlávosítani, azaz a tolvaj aljanép szokása szerint a történelmi tényeket meghamisítani. A szándék egyik szláv élharcosa Nebojsa Stanojev, aki még „tudományos” tanulmányt is szentelt az aracsi pusztatemplom történetének.

A kidöntött kereszt és kopjafák talapzata (Fotó: delhir.info)

A rovásírásos kopjafák, a faragott fakereszt és a harangláb mostani eltávolításához, szemétre vetéséhez korábban „magyar” muníciót is kaptak a megszállók. A templom- és kolostorrom magyar eredetét ugyan nem kérdőjelezte meg, de a körülötte az Aracs ’95 Pusztatemplom Polgárok Társulata által 2002-ben fölállított faragott, rovásírásos keresztet és kopjafákat nem odaillőnek nevezte egy Ózer Ágnes nevű délvidéki muzeológus, a Vajdasági Múzeum igazgatója, az ottani pártélet ismert személye, aki szellemi mentorát, a fentebb már említett szerb Nebojsa Stanojevet idézve a romtemplomnál felállított kopjafákat nemes egyszerűséggel csak „valami kiállított totemeknek” nevezte.

A felhalmozott, kidöntött kopjafák (Fotó: delhir.info)

Nos, a „tájidegen, kiállított totemeket” a Vajdasági Tartományi Műemlékvédelmi Intézet szerb pribékjei most a kereszttel és a haranglábbal együtt ledöntötték. A delhir.info hírportál által kitett fényképen hét darab talapzatából kifordított és fölhalmozott kopjafa, az eredeti helyén a barbár művelet előtt a kopjafák fölé magasodó, rovásírásos nagyobb fakereszt látható a szemétre vetve.

A romjaiban is fenséges aracsi pusztatemplom

Kíváncsian várjuk, hogy miként reagál erre az újabb szerb gaztettre Budapesten a Bem József téri Külügyminisztérium.

A kidöntött kereszten rovásírás olvasható (Fotó: delhir.info)

Ezt a keresztes haranglábat is ledöntötték a szerbek.

(Kuruc.info – eredeti cikk)

Véleményfelmérés:

Ön szerint vissza fogják állítani a rovásos kopjafákat?

Eredmények megtekintése

Loading ... Loading ...

Kapcsolódó cikkek:

Share