Turul nyomában – hibás rovás

Az OFI honlapjáról letölthető “A Turul nyomában” c. tananyag rovással foglalkozó részét elemeztük.

Minőségi problémák

Annak valóban örülni lehet, ha bekerül az iskolai tananyagba a rovás oktatása, akár játékos formában is. De az már nemcsak a tanár felelőssége, hogy a kiadott óravázlatban, példasorban hibás rovásfeliratok, abc-k jelennek meg (leszámítva, ha szándékosan a hibát kell keresni az adott feladatban…). Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) honlapján sajnos ilyen ordító hibákkal teletűzdelt tananyaggal találkozhatunk, a Turul nyomában címmel.

(Rovás Infó)

turulnyomabanabc_01. feladat 

Az asztalon rovás-memóriakártyák vannak. Minden kártyalapnak van egy párja. A lapokat össze kell keverni, majd fejjel lefelé kiteríteni. Ezután egyszerre két lapot lehet megfordítani. Ha a két ábra azonos, akkor máris megtaláltatok egy párt. Ha nem, akkor vissza kell fordítani, és a következő játékos újabb két lappal próbálkozhat. A játék lényege, hogy keressük meg az összes párt.

A 13. sz mellékletben közölt rovás abc kezdetleges, igénytelenül kivitelezett betűket tartalmaz, sőt a ma oktatott és használatos latin ábécéhez képest nemcsak a Dz, Dzs, X, Y, W, Q, de még az Ő, P, R, S jelsor is kimaradt… (ez utóbbi 4 betű képét a többi alatt elrejtve megtaláltuk)

Ajánljuk helyette az ugyanezen célt szolgáló  memóriafejlesztő játékkártyát.

2. feladat: Őseink írása: a rovásírás

Feladat: Vágjátok ki a rovásírás abc-t, ragasszátok fel a csomagolópapír felső részére! A padon találtok egy szöveget, amely rovásírással íródott. Fordítsátok le, és írjátok az abc alá a megfejtést! Figyelj arra, hogy a rovásírást jobbról balra olvassuk!

Megfejtés: Őseink rovásírást használtak. Ez egy vonalkákból, különféle jelekből álló ősi, több ezer éves írás. Fába vésték, vagyis rótták. Jobbról balra olvassuk.

forraiabc-mellekletbenSzakmailag helytelen, tankönyvben, oktatásban meg különösen pongyola megfogalmazás, amikor rovásos szövegeket “lefordítanak” holott csak el kell olvasni. A fordítás két nyelv között történik, értelemszerűen a magyar nyelvű szöveget nem lehet magyarra fordítani, legfeljebb “átírni”

Másrészt a feladathoz tartozó 7-es mellékletben szereplő Forrai Sándor nyomán készült abc egy betűjében (Ó) nem egyezik az előbb bemutatottal, de ez akár nevelő célzatú is lehet, hiszen rá lehet mutatni, hogy többféle rovásábécé létezik. Aki ismeri az egyiket, ismeri az összeset. Pedagógiailag azonban érdemes egyszerre csak egyfélét mutatni.

Így aztán az alábbi szöveget kellene elolvasni a tanulónak, amelyben nem kevés helyesírási hiba van. A hibás betűk mindegyike a rövid magánhangzót jeleníti meg, ahol a hosszú Í, Ó, Ő, Ű helye lenne.

ofi-7melleklet

3. feladat: csoportmunka (10 perc)

Rendeződjetek az elmúlt foglalkozásokon alakított csoportokba! Minden csoport húzzon egy szókártyát, amelyre rovásírással írtam szavakat. Fejtsétek meg! Ne felejtsd el, hogy a rovásírást jobbról balra olvassuk! Megfejtések: ÁRPÁD-EMLÉKMŰ, SZOBORPARK, SZENTESI MALOM, MÚZEUMFALU.

Mit gondoltok, hol találhatóak ezek az alkotások, építmények?

A csoport feladata az lesz, hogy otthon, könyvtárban, interneten búvárkodjon az adott alkotásról, építményről. Írjatok 8-10 mondatot róla, amit majd a kirándulás során felolvastok társaitoknak.

Megfejtés: Őseink rovásírást használtak. Ez egy vonalkákból, különféle jelekből álló ősi, több ezer éves írás. Fába vésték, vagyis rótták. Jobbról balra olvassuk.

Itt is jelezni kell, nem megfejtésről, hanem átiratról vagy olvasásról lehet szó. Persze a feladathoz tartozó 11. mellékletben is hibás két felirat a négyből: az emlékmű szóban az abc szerint rövid ü szerepel, illetve a múzeumfalu szóban minden U egyforma…

(ofi.hu – eredeti cikk)

 

Kapcsolódó cikkek:

Share