Lendva – Rovás tanítása az alapiskolában

Muravidék magyar kultúrájának központja Lendva, ahol a legfiatalabb korosztály már ismerkedik nemzeti írásműveltségünkkel.

A rovás újjászületése a Kárpát-medencében

Talán nem túlzás így nevezni nemzeti írásunk legújabbkori feljlődési állomását, hiszen a 2-3 évtizede indult szellemi ébredésen belül, a rovásműveltség korszerű, hétköznapi használatának, tudományos módszertanon alapuló kutatásának látványos eredményei az elmúlt néhány évre tehetők. A döntően anyaországi folyamat ma kihat a elcsatolt területek magyar közösségeire is, Felvidéktől Délvidékig, Erdélytől, Kárpátaljáig. A sorból az Őrvidék és Muravidék sem jelent kivételt, szerencsére egyre több hír érkezik a rovás oktatásáról és használatáról a nyugati végeken.

Soronkövetkező beszámolónk Lendva általános iskolájából érkezett.

(Rovás Info)

Ismerjük meg, ápoljuk és szeressük a hagyományokat!

Az 1. Számú Lendvai Kétnyelvű Általános Iskolában az MNMI-vel karöltve már több mint tízéves rendszerességgel szervezik meg a hagyományőrző foglalkozásokat a hatodikos korosztály számára, melyeket a gyerekek mindig örömmel fogadnak. Idén a csuhézás, a korongozás, a népzene, a néptánc és a rovásírás fortélyait tanulhatták meg a szakma, illetve tudés egy-egy mesterétől. Csuhéfigurákat Tüske Máriával készítettek, a rovásírást Patyi Zoltántól tanulták, a néptánclépéseket Balaskó Enikővel gyakorolták, korongozni Horváth Csaba segített, a népzenei foglalkozást Kardos Endre-Bozi vezette.

Patyi Zoltán bemutatkozása

(RTV SLO – eredeti cikk)

Kapcsolódó cikkek:

Share