Felvidék – Rovástáblák leszedetése

alt

Gyurcsány-szellemiség terjed szlovák hivatali körökben. Felvidék Galánta Járásában a közúti hatóság leszedeti a székely-magyar rovásos helynévtáblákat.

Teher alatt nő a pálma…

… tartja a régi bölcsesség, nem véletlenül. Nemzeti írásunk szinte poraiból támadt fel újra néhány évtizede. Ez a legújabbkori rovás reneszánsz az elmúlt három évtizedben óriási sikert ért el annak ellenére, hogy a mindenkori hatalom a nyílt tiltás és üldözés stratégiáját már “csak” a tűrés, illetve sok esetben a bújtatott akadályozás formáira változtatta.

Ezzel párhuzamosan a rovásműveltség magas szintű kutatása és fejlesztése csak lépésben törte át a valódi tudomány – sok esetben egzisztenciális – falait és a vitathatatlan lánghordozói szerepet elismerve, az amatőr rovástudomány képviselői sem mindig nemzeti írásunk valódi érdekeit szem előtt tartva tevékenykedtek.

A rovás népszerűsítésében kiemelkedő szerep jutott a köztéri rovásfeliratoknak, rovásos helynévtábláknak. A több próbálkozás közül a legelterjedtebb a Rovás Alapítvány által létrehozott magas szakmai színvonalú és mindenki számára nyitott “Kárpát-medencei egységes székely-magyar rovás helynévtábla” rendszere. A siker és a fenntarthatóság titka a közúti hatóságokkal való együttműködés, valamint a magas szakmai és minőségi színvonal – mind a tervezés és gyártás, mind pedig az engedélyezés terén.

Az egységes táblák Magyarországon, Erdélyben, Kárpátalján találhatók nagyobb számban és megjelentek már a Felvidéken is (Dunatőkés, Szímő, Szelmenc, stb.). Azonban a rovótársadalomban is előforduló viszályszítók az egység és közösségi összetartozás megtörésétől sem riadtak vissza, melynek sajnálatos eredménye a Felvidéken az a közúti rovástábla “ellenmozgalom” volt, mely nem fogadta el a szakmai segítséget, az együttműködésre felkínált lehetőséget.

Az engedélyezési eljárásban és a műszaki, jogi, szakmai követelmények tekintetében figyelmen kívül hagyott szempontok most sajnos könnyű támadási felületet adnak a szlovák hatóságoknak a rovástáblák gyurcsányi mélységű üldözésére.

(Rovás Info)

El kell távolítani a rovásírásos táblákat (Új szó)

Augusztusban több galántai járásbeli önkormányzat is felszólítást kapott a Galántai Járási Hivataltól, hogy távolítsa el a községek határában elhelyezett rovásírásos helységnévtáblákat. Ezt megelőzően már a rendőrség is kérte a táblák leszerelését. Vágán levették a táblát az eredeti helyéről, és máshol helyezik ki.

A Galántai Járási Rendőrkapitányság a Galántai Járási Hivatal közútkezelő részlegével közösen június végén végzett ellenőrzéseket a járásban. A két állami szerv állítása szerint a rovásírásos információs táblák nincsenek összhangban a községek nevének megjelölését is szabályozó közúti közlekedésről szóló 9/2009-es törvénnyel: „Az úton és az út mellett nem lehet olyan tárgyakat elhelyezni, amelyek összetéveszthetők a közlekedési táblákkal, amelyek eltakarják azokat, vagy amelyek elvonják a közlekedők figyelmét, elvakítják a közlekedőket”– áll a törvénycikkelyben, amelyre a hivatal és a rendőrség hivatkozik. A rendőrkapitányság utasította az illetékes hivatalokat a táblák eltávolítására.

Vágán a községi hivatal alkalmazottai már eltávolították a tavaly májusban kihelyezett táblát. „Teljesítettük a kérést, betartjuk a törvényt, de a nagyjából egy méter széles, húsz centiméter magas táblát elhelyezzük a legutolsó ház kerítésére. Tudomásunk szerint Nemeskosútról ered a panasz, egy ottani lakosnak szúrtak szemet a táblák. Más információs, reklámtáblák is vannak az út mentén, azzal eddig senkinek semmi gondja nem volt” – nyilatkozta Kubica Adrián, Vága polgármestere.

A felszólítást megkapta a Vízkeleti Községi Hivatal is. Nagy Pál, a község polgármestere elmondta, egyelőre nem távolították el a táblát. Mint mondta igaz, hogy ezt az írást nagyon kevesen ismerik, de szerinte felháborító, hogy pont ez a tábla zavar valakit. „Mérlegeljük a dolgot, elképzelhető, hogy információs, fedett kis táblát helyezünk ki, abba már nem köthetnek bele” – nyilatkozta Nagy Pál. Hasonló rovásírásos üdvözlőtábla van Nádszegen is, ezt szintén kifogásolta a járási hivatal. Ez a tábla egyelőre a helyén maradt.

Martina Kredatusová, a Nagyszombati Kerületi Rendőrkapitányság szóvivője elmondta, a közlekedésrendészet rendszeresen ellenőrzi a közúthálózatot és a közlekedési táblákat, különösen a nyári szezon kezdetén. „Az információs táblák ellenőrzése során derült ki, hogy a rovásírásos információs táblák nem felelnek meg az építésügyi törvény követelményeinek, és a járási közlekedésrendészet nem adott ki engedélyt az elhelyezésükre” – tudtuk meg Kredatusovától. Arra a kérdésre, hogy más információs táblákat is ellenőriztek-e, nem kaptunk választ.

A Dunaszerdahelyi járásban is számtalan helyen megtalálhatók a rovásírásos táblák, ott nem kaptak felszólítást az önkormányzatok az eltávolításukra. A rendőrségi szóvivő ezzel szemben azt mondta, a Dunaszerdelyi járás községeit nagyjából egy évvel ezelőtt figyelmeztették az illegálisan kihelyezett táblák eltávolítására.

Silvia Keratová, a belügyminisztérium sajtóosztályának munkatársa lapunk érdeklődésére elmondta, az egész járás területén végeztek ellenőrzéseket a hivatal munkatársai. Az ellenőrzéseket várhatóan jövő héten megismétlik.

(Új szó – eredeti cikk)

Kapcsolódó cikkek:

Share