Székelyudvarhely – új rováslelet

Az elmúlt évezredben elpusztított rovásleletek helyébe újak lépnek a régészeti feltárások lelőhelyeiről. Középkori rováslelet – Székelyudvarhely.

Megfejtés vagy olvasat?

Minden bizonnyal nagy számú rovásemléket őriz még a föld mélye szerte a Kárpát-medencében, melyek eddig rejtve vészelték át az elmúlt évezredet, és annap rovásüldöző, -pusztító időszakait. Sajnos még ma is túl sok ellenerő virul ahhoz, hogy örülhessünk egy-egy új rováslelet napvilágra kerülésének, hiszen nem lehet bizonyossággal állítani, hogy rováskincseink jó kezekbe kerülnek.

A rovótársadalom persze örülhet minden rovásleletek “hivatalos” megkerülésének, hiszen minden ilyen emlék egy újabb szeg a rovástagadó elméletek koporsójába. Ugyanakkor érdekes feladatot is tartogatnak a leletek, hiszen a több évszázados múltból keltezett feliratokat kell tudni elolvasni. Mert elolvasni kell őket, nem pedig megfejteni…

(Rovás Info)

Feladvány a múltból – (Székelyhon.ro)

A Székely Támadt-vár történetének szempontjából rengeteg különleges régészeti lelet került felszínre. Egy rovásírásos téglatöredéket is találtak a feltáráson, az írás megfejtésébe most bárki bekapcsolódhat.

rovasirasos_tegla_b

Bárki bekapcsolódhat Székelyudvarhely első rovásemlékének megfejtésébe

A Székely Támadt-várban az elmúlt két hónapban végzet régészeti kutatások rengeteg új információval gazdagították ismereteinket, illetve számos olyan lelettel bővült a múzeum gyűjteménye, amely önmagában is páratlannak nevezhető. Ezek között kiemelt figyelmet szentelünk a XV–XVI. századi kultúrrétegekből előkerült, rovásjeleket tartalmazó töredékes téglának – számolt be a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum szerdán, az intézmény Facebook-oldalán. A múzeum vezetősége egy, a tégláról készült fényképet is közzétett, arra biztatva a legnagyobb közösségi háló felhasználóit, hogy kapcsolódjanak be az írás megfejtésébe.

„Köztudott, hogy a székely írás alfabetikus elveken jelöli a hangokat, s néha a több hangértékű jeleket vegyesen is használták (ilyen pl. a székelyderzsi rovásírásos tégla felirata is). Különleges tulajdonsága a ligatúrák (két vagy több betű egybeírásának, összekapcsolásának) kiterjedt használata, amely gyakorlat a helymegtakarításra vezethető vissza. Hasonló célt szolgált a hangugratás (a magánhangzók kihagyása) is bizonyos esetekben. A feliratok olvasata legtöbb esetben jobbról balra halad, s az irány váltakozása egyáltalán nem jellemző” – avat be a tájékoztató a rovásírás részleteibe.

 

var-asatasok-tc-2-_b

Többet tudnak. Eddig ismeretlen információkat hoztak felszínre az elvégzett régészeti ásatások

Az írás megfejtésére vállalkozóknak nem lesz könnyű dolguk, ugyanis a székely rovás helyesírási gyakorlata lehetővé teszi, hogy egyazon feliratnak többféle értelmezése, olvasata is legyen. „Sokszor a kutatók sem jutnak konszenzusra egyazon szövegrész megfejtésekor, éppen ezért nyitott kérdésként tekintjük Székelyudvarhely első rovásemlékének megfejtését. A múzeum gyakorlott szakembert bízott meg a téglatöredék feliratának megfejtésével, de a világháló és közösségi oldalak adta lehetőségekkel élve nyílt vitára bocsátjuk a kérdést” – közli a múzeum vezetősége.

(Székelyhon.ro – eredeti cikk)

Kapcsolódó cikkek:

Share