Rováslelet – 1953

A legsötétebb kommunista időkből kevés rovásos feljegyzés maradt ránk. Egy üdítő kivétel Verpeléti Kiss Dezsőtől.

Gergely Sándor: A dehkánok földjén

A rováslelet történelmi háttere: Az ötvenes évekre jellemző, szovjetekről szóló könyvek egyik példányában ceruzával készített rovásos bejegyzés található. A Gergely Sándor: A dehkánok földjén (Egy üzbég kolhoz élete 1942 tavaszán) c. könyvet már akkor nyomták ki, amikor a szovjet csapatok megszállták Erdélyt (Új Élet Kiadása, Nagyvárad 1945. 98 oldal.), így ezen keresztül is kezdődött el az idealizált kommunista rendszerről szóló agymosás.

Verpeléti Kiss Dezső napi rendszerességgel használta a rovást, valamint a korszerű rovásábécéket több évtizeddel megelőzve megszerkesztette a saját ábécéjét is. Így nem meglepő, hogy az előbb említett könyvbe is berótta saját nevét.
VKD1953
Verpeléti Kiss Dezső rovásírása: Miskolc (ligatúrásan) 1953 6 : 20 : (rovás számokkal)
Antropomorf névligatúra: KISS DEZSŐ

A rovásos bejegyzés minden részlete különlegesség: a településnév és személynév ligatúrája (Miskolc, Kiss Dezső) mellett rovás évszám is látható. A betűépítmény antropomorf jellege ma is példaszerű. Az évszám és a Miskolc felirat balról jobbra olvasandó. Az évszám a könyvbeli záró dátum alá került, de nem annak átírása. Még a tévesztés esete sem áll fenn, mert a rovásban a 43 jelentősen másképp néz ki, mint az 53 (tehát nemcsak egy karakterében különbözne). Az 5-ös számjel a pásztorok által használt számrovás ferde vonala. A rovásos dátum tehát 1953. június 20., amely önmagában igazolja a rovás bejegyzésének időpontját. A rovásos bejegyzés követi a felette levő feliratot “Moszkva, 1943 május 10.”, Moszkva helyett Miskolc lett leróva, ahogy az évszám sem azonos a rovásváltozatával.

A név ligatúra elemei felülről lefelé olvasandó össze. A K rombusz jele kerek forma lett (ugyanúgy kerek a K a Miskolc ligatúrájában is). Az I feje tetején áll, a két S betű pedig szemet formáz. A KISS betűiből tehát kialakította a fejet. A nyak helyén a D betű, a rákövetkező E betűt viszont nem írja ki (ez jellemző nála, de van kivétel). A pálcikaember törzsét, kezét a rovás ZS betű adja ki. Az elfordított K-alakú Ő betű adja ki a figura lábát.

A Miskolc ligatúra balról jobbra olvasandó, az S betű alsó szárához illesztette a K rovásjelét, amely itt is kerek lett.

VKD_abc_uee

Verpeléti Kiss Dezső rovás ábécéje (1933)

Az eleddig ismeretlen leletet és az olvasatot Sólyom Ferenctől kaptuk, aki a Verpeléti Kiss Dezső rovásos munkásságát kutatja.

(Rovás Infó)

Kapcsolódó cikkek:
Share