KEK-eckedik a hivatal 1.

alt

A rovásos igazolványt igénylőket az okmányirodák egy nem jogszabályszerű belső levelével hajtják el. Bemutatjuk a XIII. kerületi okmányirodai esetét – olvasói levél. Frissítve dokumentumokkal!

Nemzeti rovásirtás…

Abszurdisztánban nem elég, hogy sem az Alaptörvény, sem a Hungarikum törvény, sem a Nemzeti (?) Alaptanterv nem említi a székely-magyar rovásnak még a létezését se, de a magyar (?) közélet összes szekértábora kitermelte a maga rovásgyűlölő csapatát, az evangélikus püspöktőlönjelölt nemzetmentőtől kezdve, a posztkommunista milliárdoson, válogatott vidéki kiskirályokon át egészen az állami tisztségviselőkig.

Ez utóbbira példa dr. Csatári László a KEK KH Okmányfelügyeleti főosztályának vezetője, aki úgy gondolhatta, hogy “hivatali tájékoztató” formájában szerencsét próbál a törvényhozási munkában és felülír néhány hatályos jogszabályt. A jogi abszurd folytán az ország okmányirodáiban az ügyintézők szorult helyzetbe kerültek, hisz “felsőbb” nyomás hatására kénytelenek a kétes törvényességű elutasítástokat végrehajtaniuk.

Éppen ezért – szintén nem jogszabályszerűen – igyekeznek “finoman” lebeszélni az elutasított ügyfeleket a jegyzőkönyvek felvételéről, hiszen azok a későbbiekben kellemetlen bizonyítékul szolgálhatnak. De vannak okmányirodák, ahol nem merik vállalni a nyilvánvaló törvénytelenséget és kiállítják a jegyzőkönyveket, melyek alapját képezik a felelősségrevonásnak, illetve a kártérítérítések és sérelemdíjak megítélésének.

Sorozatban mutatjuk be a hivatali KEK-eckedéseket, illetve az egyedi esetekről készült jegyzőkönyveket és beszámolókat. Várjuk a rovótársak további leveleit.

(Rovás Infó)

Ügyfél javaslata: Csatári felmentése

A Csatári féle – a személyi okmányokban a rovást tiltó – valószínűleg jogszabályellenes hivatali tájékoztatólevél továbbra is “érvényben” van, az okmányirodák az abban leírtaknak (na nem a törvényeknek, hanem a főosztályvezetői utasításnak) megfelelően járnak el és rovásaláírással nem készíttetik el hivatalos okmányt. A 13. kerületben legalább is biztosan így van.

A mai napon jártam a 13. kerületi okmányirodában, a személyi igazolványom kicserelése miatt. Miután az aláírási adatlapot rovásírással aláírtam, az ügyintéző – aki összességében barátságos magatartást tanúsított – közölte, hogy rovás aláírással nem készíttethetnek személyi igazolványt. Miután az ügyintézővel közöltem az érvényben lévő törvényi rendelkezést, a felettesével konzultációt tartott és kezében a Csatári-féle belső levéllel tért vissza. Hivatkozási alapként, a levélből a nemzetiségekre vonatkozó törvényt jelölte meg, mint tiltó részt…

Jegyzőkönyv felvételét kértem, melyet teljesítettek.

alt

Jegyzőkönyv a rovásos aláírás igényléséről (2014.09.29)

Az ügyben beszéltem a hivatal helyettes vezetőjével, valamint az osztály vezetőjével is. Mindkettőjüknek az ügyhöz való hozzáállása pozitívnak értékelhető. Mindketten elmondták, hogy a felsőbb utasítás ellenére nem cselekedhetnek. A beszélgetések hatására végül az igazolványt igénylő, rovásírással aláírt adatlapot kiállították (ezen szerepel a fénykép) azzal a megjegyzéssel, hogy váró listára teszik, mert meg kell várniuk a hivatali felettesük válaszát a jegyzőkönyvben leírtakkal kapcsolatban.

alt

Első lépés: Igénylőlapon kitöltött rovásos aláírás

alt

Második lépés: Horváth István adatlapja – ezt az ügyintéző nyomtatja,
ezzel kerül dokumentálásra az igénylés.
A rovás aláírás az igénylő adatlap beszkennelése után kerül rá,
még az ügyintézés alatt (a fényképezés után).

Kiderült – számomra nem öröm -, hogy a kerületben én vagyok az első, aki rovásaláírással igényelt személyi igazolványt. Az ügy annyira ismeretlen volt előttük, hogy arról sem tudtak, hogy van forgalomban rovásaláírással személyi igazolvány. Az osztályvezetőnek ezért e-mailban az oldalukról küldtem ezzel kapcsolatos tájékoztatót.

A Csatári-levél ellen a lehető leghamarabb, nagyon határozottan fel kell lépni, mert súlyos károkat okozhat és a felkészületlen igénylők “lerázásával” fog járni. Javaslom első lépésként a KEKKH vezetőjétől, vagy a KEKKH -t. felügyelő minisztertől a Csatári-féle levél visszavonatását kérni, valamint új, intézkedés kiadását követelni, amely rendelkezik a hatályos törvényi szabályozók betartásáról, vagyis a rovásírással aláírt hivatalos okmányok legyártásának, kiadásának az elrendeléséről az igénylők részére. A másik út a bíróság lesz, bár az hosszadalmas.

A törvényi előírásokat felrúgó – mindegy, hogy önként, vagy elvárásnak engedelmeskedve – Csatári László hivatali beosztásból való felmentését is követelni kellene.

A többi igénylőnek meg azt javaslom, hogy mindenképpen készítesse el a fényképet, mert így legalább az adatlap elkészülhet. Ennek hiányában ugyanis akkor se készülhet el az igazolvány, ha nem is rovásos az aláírás.

A 13. kerületi ügyintéző, valamint a főnökeik a lehetőségeket figyelembe véve, kulturált ügyfélbarát módon jártak el, az érveimet meghallgatva segítőkészséget tanúsítottak. Az osztályvezető asszony is érdeklődést tanúsított, akinek a Rovás Infó oldaláról két cikket is küldtem a tájékoztatás és a jobb megértés érdekében. A Csatári-féle tiltás ellenére tehát ügyfélbarát módon lehet továbbra is intézni az igényléseket.

S végezetül, hogy fogom használni a rovást a gyakorlatban? A hivatalos anyagok aláírásánál csak az ügyfél aláírására kijelölt részt kell aláírni a személyin alkalmazott rovás aláírással! A példánál maradva egy hetven oldalas banki szerződésnél ez jelenthet maximum 4 – 5 oldalt, ahol alá kell írni. A többi lapot csak szignózni kell, ugyanúgy mint a latin betűs írás alkalmazása esetén. Így tehát a 13. kerületi okmányirodában egy oldalt már én is csak szignóztam.

Üdvözlettel:
Horváth István

(Rovás Infó)

 

Kapcsolódó cikkek:

 

Share