Betűalkalmazások – Ë (zárt E)

alt

Mi az a zárt E? Miért nem ismerjük 5. leggyakoribb magyar magánhangzót, amely még mai is él nyelvjárásaink felében. Van latin-betűs és rovás jele e hangnak?

 

Soha nem volt hivatalos betűjele, mégis túlélte?

zárt ë a magyar köznyelv ëgyetlen, írásban általában nëm jelölt magánhangzója. Ezért a hang jelölésére nyelvészeti célú lëjegyzésëkben szokásosan használt ë betű a magyar ABC-ben sëm szerepël. A tíz nagyobb magyar nyelvjárás közül öt: (nyugati, közép- és déldunántúli, északi/palóc és a székëly – nëm ëgységës – tartalmazza, a hatodik, a szëgedi azaz szögedi pedig ö-t ejt helyëtte.

Mi a különbség?

Az avatatlan fül, vagy a kevés magánhangzóhoz szokott külföldiek számára a magyar nyelv gyakran “mekegés-kelepelés” a sok “E” hang miatt, melyre az írott nyelv hibája is ráerősít. Hiszen egy kalap alá veszi a nyílt E és zárt E (Ë) hangot. 

Zárt ë:

É mint Éva hang kiejtéséhëz készülődünk. Száj szélesre, ámde këskënyre (ezért zárt) nyitva, nyelv elöl és ott is marad. S úgy ejtünk ë-t, hogy közben ettől az é szájálláshoz képest csak igen keveset mozdul el az ajak és a nyelv. Az eredmény ëgy rövid zárt ë hang.

Nyílt e:

Ahogy a fogorvos doktorbácsi is kéri Á mint Ákos helyzet. Száj kerekre nyitva, nyelv hátul. S így, tátott szájjal ejtünk ëgy hosszabb, nyílt e-t. A csak ëgyféle e-t ejtők általában a kettő e hang közötti, átlagos, úgynevezëtt “pesti e”-t ejtenek, ami természetësen nëm pesti eredetű, hanëm az északkeleti tájszólásból ered.

Idézetek a zárt E-ről:

?S mert nagyon szeretëm, nagyon fáj, ha vétünk ellene, vagy ha idegënëk kecske-mekëgéshez hasonlítják. Igaz rëngeteg e hemzsëg benne. A nép füle nëm is tűri. Váltogatja. Tarkítja ö-vel, lágyítja zárt ë-vel. Már azért is kívánatos a zárt ë ejtése, hogy szép nyelvünket në hasonlíthassa a külföldi mekëgéshëz vagy kelepëléshëz, s në támadjon nevethetnékje, ha tanult magyar embër tátott e-vel ejti Goethee, Heinee, Dantee, Händeel – nevét.?

Péchy Blanka

?Aki beszédében mëg tudja különböztetni a nyíltan és zártan ejtëtt e hangot, az tëgyën is különbségët a kétféle e között. Ebben në Budapest nyelve lëgyën a példa, a minta, mert ez rossz példa lënne, hanëm a falusi mëg a vidéki városi lakosság nyelvhasználata! A kétféle e mëgkülönböztetése ugyancsak hatásos eszköze az e hangok nëm kívánatos túltëngésének.?

Dr. Grétsy László

?A magyar kiejtést is tanulni këll, még születëtt magyarnak is.?

Kodály Zoltán

Egységes, korszerű rovás ABC

Gyakoriság szerint az 5. leginkább használt magyar magánhangzó a zárt E (Ë), melynek létezik ugyan latin-betűs jelölése, de az soha nem volt a hivatalos ABC része. Mivel a székely-magyar rovás története követte nyelvünk változásait, sokáig ma is létezik az eredetileg a zárt E-re használt íves H-jel, de – talán éppen a latin-betűs magyar írással való kölcsönhatás miatt is – ez a használat gyakorlatilag kihalt, ma csak H-ként alkalmazzuk.

A zárt Ë önálló jellel való ábrázolásának igénye a XX. században erősödött meg a latin-betűs ABC-nkben, s ezzel párhuzamosan a rovótársadalomban is sokszor megfogalmazódott az önálló zártË rovásjel létjogosultsága. Mivel az íves H ma már kizárólag a H hangot jelöli, a történeti E-Ö jelkészletből a szegedi rovók javaslatára került kiválasztásra az a jel, melyet az egységes, korszerű rovás ABC-ben ezentúl mindig elhelyezünk.

Ezzel állunk ki a magyar nyelvi örökség védelme mellett és a zárt E-t használó nyelvjárást beszélő rovótársakat buzdítjuk e jel használatára.

alt

(Rovás Alapítvány)

 

Ajánlott olvasnivalók:

Kapcsolódó cikkek:

Share