ELTE – Rovás előadás 12.

alt

Ismét Sándor Klára lesz az ELTE mai rovás előadásán: liberális szemszögből vizsgálja a rovás-mítoszokat. Rovás szakértők is ingyenesen meghallgathatják.

“Mítoszok, hiedelmek és problémák a székely írás kutatásában”

A tavaszi félévben “Rovásírásos emlékeink mint nyelvemlékek” címmel tudományos előadássorozatot szervez az ELTE Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszéke, valamint az ELTE Benkő Loránd Magyar Nyelvtörténeti Műhelye és Diákműhelye. Az előadások szerdán délutánonként vannak a bölcsészkaron, minden érdeklődőt várnak.

A magyar nyelv története során többször feledésbe merült, majd újjáéledt rovásírás, illetőleg az ezzel az írástípussal lejegyzett (különösen korai) nyelvemlékeink diszciplináris tekintetben a magyar nyelvtörténet, általánosságban véve pedig a magyar örökség részét képezik. Az előadássorozat a hazai kutatók eredményeit, véleményét, megfontolásait kívánja az egyetemi hallgatóság, illetve a téma iránt érdeklő szélesebb közönség elé tárni. A 13 előadásból álló sorozat előadói olyan szakemberek, akik tudományos módszertannal közelítve érdemben foglalkoztak a rovásírásos emlékek nyelvi, néprajzi, régészeti és történelmi összefüggéseivel.

A sorozat tizenkettedik előadását 2014. május 14-én – a szokottnál negyedórával korábban – Sándor Klára, a Szegedi Tudományegyetem egyetemi docense tartja “Mítoszok, hiedelmek és problémák a székely írás kutatásában” címmel. A székely írás mai, elsődlegesen szimbolikus használata polarizálja a közbeszédet, ez nehezíti, hogy a nem szakemberek eligazodjanak a székely írással kapcsolatos kérdésekben. A polarizált közvélemény ellentétes mítoszokat alakít ki: vannak, akik a világ legősibb írásának tartják, mások megkérdőjelezik, hogy egyáltalán létezett a 15. század előtt. Nemcsak a közbeszédben, hanem időnként tudományos igényű kézikönyvben is hiedelmeket olvashatunk róla, a közismert internetes forrásokban ellenőrizetlen információk és megalapozatlan magánvélemények forognak azt a látszatot keltve, mintha valamiféle konszenzus eredményeképp kerültek volna oda. Az előadás a leggyakrabban emlegetett mítoszok és hiedelmek bemutatása után azokat a problémákat veszi sorra, amelyekkel a székely írás kutatása közben szembesülünk.

  • Időpont: 2014. május 14. 15:45-17:15
  • Helyszín: ELTE BTK (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 336.)

(ELTE – eredeti cikk)

 

Kapcsolódó cikkek:

 

Share