Bajuszverseny Ráróval

Miskóci Rárónak akkora bajsza pederedett, hogy mindjárt világbajnokságon találta magát. Március 8-án találkozhatnak vele Miskolcon.

Bajszos Ráró

A miskolci rováskutató, rovásnépszerűsítő, rovásalkalmazó Miskóci Ráró – Sólyom Ferenc, magyarbajusz tulajdonos, a magyar hagyományos értékek ápolója, a 2. Borsodi Bajusz Mustrát szervezi március 8-ra az 1. Miskolci Pálinkamustra keretében. A nemzeti örökségeink, a hungarikumok így férnek meg együtt: pálinka, bajusz és rovás. No meg pogácsa, mert pogácsasütő verseny is lesz. A zsűriben a várost Rostás László főépítész képviseli, akinek építészi munkásságától ugyancsak elválaszthatatlan a rovás alkalmazása az alkotásaiban.

A versenyfelhívás plakátján a száras pálinkás pohár és a pödrött bajusz ötletes összeillesztése (ligatúrája!), megidézi egyik különleges ősi rovásjelünket, az eSZ szárán pihenő eNT szárnyas jelét, mely összeolvasva a SZENT szavunk szójele. E jel ismert a nikolsburgi ábécéből hármas szárnnyal, utalva a szent hármasságra,  a székely botnaptárról ent , több régi emlékünkből, és a miskolci Deszkatemplom új rovásfeliratából.

bajuszmustra

Játékos formakapcsolata jelentse most számunkra azt, hogy őseink italáldozata, és bajusz viselete mindig összetartozott az ősi szkíta gyökerű szakralitásban (szteppei “kunbabák”, mongóliai ótürk szobrok), vagyis együttes jelentésük: SZENT!

alt

(Rovás Infó – Miskóci Ráró)

 

Kapcsolódó cikkek:

 

Share