Rovásról az ELTE-n

alt

A változás megkezdődött. Az ELTE-n tudományos előadássorozat indul a rovásról – elismert kutatókkal és valódi szakemberekkel.

Rovásírásos emlékeink mint nyelvemlékek – előadássorozat

Rovásírásos emlékeink mint nyelvemlékek címmel az ELTE Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszéke, valamint az ELTE Benkő Loránd Magyar Nyelvtörténeti Műhelye és Diákműhelye a tavaszi félévben tudományos előadássorozatot szervez. Az előadásokra 2014. február 26-tól kezdődően szerdán délutánonként kerül sor. Az előadások helye: ELTE BTK, Múzeum krt. 4/A. III. emelet 336.

A magyar nyelv története során többször feledésbe merült, majd újjáéledt rovásírás, illetőleg az ezzel az írástípussal lejegyzett (különösen korai) nyelvemlékeink diszciplináris tekintetben a magyar nyelvtörténet, általánosságban véve pedig a magyar örökség részét képezik. Az előadássorozat a hazai kutatók eredményeit, véleményét, megfontolásait kívánja az egyetemi hallgatóság, illetve a téma iránt érdeklő szélesebb közönség elé tárni. A 13 előadásból álló sorozat egy-egy előadásának megtartására olyan szakembereket kértünk fel, akik tudományos módszertannal közelítve érdemben foglalkoztak a rovásírásos emlékek nyelvi, néprajzi, régészeti és történelmi összefüggéseivel.

Előadóink (az első előadás sorrendjében):

  • Zelliger Erzsébet ny. egyetemi docens, ELTE
  • Szentgyörgyi Rudolf egyetemi tanársegéd, ELTE
  • Tóth Endre ny. főosztályvezető, Magyar Nemzeti Múzeum, egyetemi docens PPKE
  • Vásáry István egyetemi tanár, ELTE, az MTA levelező tagja
  • Sándor Klára egyetemi docens, SZTE
  • Benkő Elek tudományos tanácsadó, vezető kutató, MTA Régészeti Intézet
  • Róna-Tas András professor emeritus SZTE, az MTA rendes tagja
  • Hosszú Gábor egyetemi docens, BME

Az előadássorozat nyitó előadása:

  • Zelliger Erzsébet ny. egyetemi docens, ELTE

A rovásírás alapkérdései

Az előadásban szó lesz a napjainkban előforduló rovásfeliratokról és ezek olvasati lehetőségeiről, a rovásábécékről. Szó lesz azokról az írásszabályokról, amelyek a rovásokat jellemzik. Az olvasatok kapcsán a fonéma és graféma viszonyának időbeli kérdésit is vizsgáljuk.

Az előadás időpontja:

2014. február 26. 16.00?17.30

Az előadás helye:

ELTE BTK, Múzeum krt. 4/A. III. emelet 336.

Az előadásokra várunk minden érdeklődőt!

(elte.hu – eredeti cikk)

 

Kapcsolódó cikkek:

Share