A magyar rovásírásról 1942

alt

1942-ben Mokry Mészáros Dezső megfogalmazta a rovás gyakorlati jelentőségét, helyét. Ma is érvényesek jövőbemutató gondolatai az 1945-ben betiltott könyvben.

 

A magyar rovásírásról

(…)

A rovást a mai írásmesterségek helyettesítésére alkalmazni nem lehet, de elfeledni nem szabad! Szépségénél fogva a magyar díszítő művészetben helyet követel. Első gyakorlati jelentősége a modern cím, cég, reklám, stb. díszítő művészetben, a ma használt germán, héber jellegű, vagy sokszor ízléstelen torzszülemények helyett, a latin betűk rovásszerű változásait alkalmazhatjuk. A tulajdonképpeni rovás a tervező magyar díszítő művészet számára igen változatos formabeli nyersanyag, alkalmas fafaragás, kerámia, szőttes, szőnyeg, hímzés és épületoromzat, stb. díszítésére, népművészetünkkel egybekapcsolva.

A rovásjegyeket lehet függélyes, mongolos formában is sorakoztatni. A rovás sokféle alkalmazhatósága szinte követeli az idegen áramlatok helyett, hogy tanulása legalább a képzőművészeti és iparművészeti iskolákba bevezettessék. A rovás formai szépségei mellett a színezés számtalan lehetőségeire is nagyon alkalmas. A rovást a keleti szőnyegeken is könnyen alkalmazhatjuk. A keleti, valamint a kelim, torontáli, bolgár szőnyegeken, a merev, mértani díszítő formák gyakran rovásszerűen, vagy felismerhetően rovásjegyek. Ezek szerint a nekünk tetsző formájú rovásjegyeket, olvashatóságuk mellőzésével, csupán díszítő célzattal is alkalmazhatjuk.

alt

Rovás ábécé – verpeléti Kiss Dezső betűivel.
Ugyanez az ábécé kicsinyített formában szerepel az Erdélyi Lövésznaptár 1942-es kiadásában

(…)

A rovás gyakorlati alkalmazásának helyi jelentőségei is vannak. Debrecen, a legmagyarabb nagyvárosaink egyike, idegenforgalma is évről évre jelentősebb. A helyben készült népművészeti alkotások, emléktárgyak értékükben és jelentőségükben a külföld számára is sokat nyernének, ha azokat rovásjegyekkel is díszítenék. Nagy szolgálatot tennének így a külföld előtt ősi műveltségünknek. A magyar ős rovás emlékeit erdélyi református templomaink és az ottani unitárius imaházak őrizték meg az utókornak. Így mai református egyházaink sem zárkózhatnak el ősi rovásunk alkalmazása elől.

Erdélyi Lövésznaptár 1942 – Mokri Mészáros Dezső 

(Mokry Mészáros Dezső rovásos tevékenységét Sólyom Ferenc kutatja)

(Rovás Infó)

 

Kapcsolódó cikkek:

Share