Evangélikus püspök – Rovás-fóbia

Eddig példátlan rovásellenes kirohanásra ragadtatta magát Fabiny Tamás, evangélikus püspök. Megnyilatkozását tárgyi tévedések, valótlanságok, kirekesztés és keresztény egyházfők munkásságának megtagadása tarkítja.

Döbbenetes

A Magyarországi Evangélikus Egyház saját meghatározása szerint a négy nagy magyar történelmi egyház egyike, melynek hívői a lakosság 3%-át adják. Az egyház igazgatási szintjei az országos egyházon belül egyházközség, egyházmegye és egyházkerületre oszlanak. Ez utóbbiból mindössze három van, melyik egyikének (a Buda központú Északi Evangélikus Egyházkerületnek) püspöke Fabiny Tamás.

Fabiny püspökkel a HVG újságírója, Kósa András készített riportot, melyben az egyházi vezető a saját politikai szerepvállalása kapcsán fejtette ki véleményét. Az aktuálpolitikai felhangoktól kevésbé sem mentes megnyilatkozásban Fabiny püspök a tolerancia feltétlen híveként az összes világnézettel való együttműködés fontosságát emelte ki – kivéve persze az önhatalmúlag meghatározandó “szélsőségeseket”.

A keresztényi megértés szellemében elítélte továbbá a “turulozókat” és következetesen kirohant a rovástáblák, a rovásírás ellen, olyan módon, hogy azt még Bolgár György is megirigyelhetné – ha nem lenne túl ezen a jellemfejlődési grádicson vagy 3-4 éve. Az interjú felvezetőjében a rovástáblákat állító önkormányzatok keresztényi önmeghatározását vonja kétségbe (milyen jogon?), majd a település-névtáblák kapcsán azon méltatlankodik, hogy a táblák mellett a miserend helyett “agyament” rovásírásos táblák vannak. Mindezekután pedig teljes tudatlanságáról és tájékozatlanságáról adva számot, kijelenti, hogy a rovásírásnak végképp semmi köze a kereszténységhez.

Fabiny püspök a vállalhatatlan kirohanására a megfelelő módon választ fog kapni, egyelőre azonban olvasóink figyelmébe ajánljuk a cikk rovásellenes kijelentéseit.

Fabiny püspök: “Nem helyes, ha az egyház úgy érzi, a hatalom oldalán a helye” (HVG)

Ha a hajléktalanság kriminalizálásának ügyét, a gyengék és elesettek helyzetét és ezzel szemben a futballra költött pénzt tekintjük, csalódást jelentett az elmúlt év a kormány politikája szempontjából – mondta a hvg.hu-nak Fabiny Tamás. Az evangélikus püspökkel készített interjúnkban szóba kerültek a magukat kereszténynek mondó, rovásírásos táblát állító önkormányzatok, és a “kényelemszerető, sikerorientált konzumkereszténység” is.

hvg.hu: Van olyan hittan könyv – igaz, nem evangélikus – amelyik például az azonos neműek kapcsolatát halálos bűnnek minősíti.

F. T.: Jól mondta, ez nem nálunk van. Mi még arra is vigyázunk, hogy a kereszténység tanításával kapcsolatban ne forduljanak elő antijudaista, pláne antiszemita megfogalmazások. Hiszen, ha ma valaki rövidzárlatosan értelmezi, hogy a “zsidók megölték Jézust” , és ezt egy gyerek hallja esetleg, akkor az nagyon sokat árt. Nekünk nem ilyen hittankönyveink vannak, nálunk nem agymosás van, hanem gondolkodásra, vitára késztetés. Úgy érzem, a mi köreinktől egyáltalán nem idegen a szabad gondolkodás erényének hangsúlyozása. Megint csak a német példát tudom mondani, ahol teljesen természetes a hit- vagy erkölcstan az oktatásban. Amíg van lehetőség érdemben választani a kettő között, nekem nincs kifogásom ellene. Ha jól tudnánk csinálni, jó lenne, de most sajnos nem tudjuk jól csinálni még. De mondok még egy utolsó német példát: ott szinte minden településnév-táblával együtt van egy másik is, ami a helység templomait és a misék, valamint istentiszteletek időpontját mutatja, és senki nem hördül fel attól, hogy ez a világi állammal ellentétes lenne. Nekünk ehelyett agyament rovásírásos tábláink vannak.

hvg.hu: Pedig ezeket is magukat nagyon kereszténynek tartó önkormányzatok állítják fel. Ugyanezek az erők, akár maga a miniszterelnök is arról beszél, hogy “turulba született a nemzet”. Ezekkel mit tud az egyház kezdeni?

F. T.: Igen, és ebben az a legnevetségesebb, hogy a rovásírásnak aztán végképp semmi köze a kereszténységhez. A miniszterelnöknek is, remélem, vannak olyan tanácsadói, akik azt mondják, hogy turulozni talán nem helyes teológiailag, és nem kéne. Remélem, fog belőle tanulni. Hallottam egyszer egy olyan rettenetes polgármesteri szónoklatot egy turulszobor avatásán (nem hivatalosan voltam ott, hanem a gyerekeimért mentem egy egyházi programra, és ha már ott voltam, gyanútlanul megnéztem a szoboravatót), amiben a magát hangsúlyozottan keresztény elkötelezettségűnek mondó jóember a turulmadarat a Szentlélek galambjával ötvözte, valamint  Emesét és Szűz Máriát állította párba. Teológiailag egyszerűen botrányos volt, szóvá is tettem.

(Hvg.hu – eredeti cikk)

 

Kapcsolódó cikkek:

Share