Forrai ABC-je 1985

alt

Forrai Sándor ABC-változatai közül az 1985-ös könyvében szereplő jelsort és annak előzményét mutatjuk be. Bogarak az ábécében.

Forrai Sándor “kiforratlan” ábécéje

Forrai Sándor “Egy botra rótt középkori székely kalendárium és egyéb rovásírásos emlékeink” c. könyve (1985) ma már csak antikváriumban bukkan fel néha. Ez a 216 oldalas, lektorált munkája az alábbi táblázatot tartalmazza (24. oldal), amellyel a magyar rovásírás “egységes jelrendszerére” igyekszik bizonyítékot keresni. Azonban nem adja meg a forrást, hogy honnan gyüjtötte össze a jeleket, s azt sem, melyiket miért teszi bele a táblázatába.

alt

A 20. század rovás jelfejlődésében járatosak számára azonban ismerősnek tűnik a jelkészlet, amely alapján a forrás szinte bizonyosra vehetően Györffy György rovás-abc táblázata. A szóban forgó ABC először az 1971-es Fiúk Évkönyvében jelent meg, majd ezt követve még egy hasonlóan közismert könyv került forgalomba: az 1977-es kiadású Bujdosó nyelvemlékeink c. könyv.

Párhuzamok és eltérések a fenti források rovás ABC-je és Forrai Sándor 1985-ös jelsora között:

  • Nincsenek a rövid-hosszú magánhangzók megkülönböztetve egyik táblázatban sem.
  • Mindegyik ábécében csak egy bogárjel (MB) is található.
  • altForrai a lehetséges bogárjelek közül az MB hangzósításút választotta, de hiányosan rajzolta le a jelet, amely a Bolognai naptárban leírt aMBrus szóban jelenik meg (a két felső segédjelnek egy ívben kellene lennie). Pedig saját könyvében (33. o.) is szerepelteti Németh Gyula bogárjel-táblázatát. 

  • A Györffy ábécében szereplő “második betűképek” (konstatinápolyi emlékből) nem szerepelnek a Forrai táblázatában, kivéve az Ö esetét. Itt azonban mindkettőt betette, sőt még további két Ö jelet is (amelyek nem szerepelnek Györffynél).
  • A Forrainál zárójelben lévő jelek egyike sem szerepelt Györffy ábécéjében.
  • Az egyedüli újdonság csak az aS rovásjel, amely a Csíkszentmiklósi emlék S rovásjel-variánsa. 

Összegezve: Forrai Sándor saját táblázatához nagy valószínűséggel Györffy György rovásábécéjét vette alapul, így közvetve a Györffy táblázat előzményét – az 1938-as cserkész ábécét. Az ábécékben felbukkanó MB bogárjel az összekötő kapocs.

alt

Györffy György rovás ábécéje
(konstatinápolyi emlékben szereplő jel-kiegészítésekkel) – 1971 

 (Rovás Infó – Rumi Tamás)

Kapcsolódó cikkek:

Share