Beszélgetés: Forrai Sándor – 4

alt

Forrai Sándor az elődőkről – az orientalista és gyorsírás-zseni Galánthay Tivadarról mesélt Nyíri Máriának.

Galánthay Tivadarról

Még egy törökös ismeretséget említenék a munkámmal kapcsolatban, mert ez az ismeretség nem a Turán Szövetségből származott. Galánthay Tivadar a Magyarországi Gyorsíró Szövetség vezetőségi tagja volt akkoriban – a Ludovika Akadémia tanára, ahol törököt is tanított. Polgári család sarja volt, katonatiszt, felvidéki származású a családja, hiszen Glock volt az eredeti nevük, felvidéki sváb, de egyértelműen magyar szívű, érzelmű. Sajnos méltatlan volt vele a sors, a kitelepítése során halt meg.

Érdemei számosak voltak. Nagyon sok nyelvet tudott elsőrendűen, 1937-ben Londonban, az Intersteno közgyűlésén, a Nemzetközi Gyors- és Gépíró Szövetség összejövetelén pl. bemutatta az általa szerkesztett kínai gyorsírás-tanát. A kínai nyelv hangtanára épített gyorsírását. Aztán az albán király, Zogu, akinek felesége Apponyi Geraldine volt, tehát a királyné, meghívták az egész családot, és megírta az albán nyelvre alakított gyorsírást is.

Fiától, Galánthay Emiltől magától tudom a históriát. Természetesen a török, illetve az altáji nyelvek gyorsírására alkalmas gyorsírást is elkészítette. Zseniális agyú ember volt. Galánthayt külföldi kollégáink rendre orientalistának vélték, nem katonatisztnek, tábornoki rangjáról nem is tudtak, ez tudniillik nem tartozott rájuk – így gondolták. Galánthayt nagyon érdekelték a keleti nyelvek, keleti kultúrák, így a török nyelv- és művelődéstörténet is. Ha nem tudta volna mélyrehatóan ezeket a nyelveket, nem lett volna képes megcsinálni a rájuk szabott gyorsírási rendszereket sem. De a nagy találmánya az volt, hogy a világon először ő mutatta ki, hogy a föníciai írás az egyiptomi képírásból fejlődött ki, a föníciai rovásírásból. Továbbment. Szerinte a legszorosabb kapcsolata a magyar rovásírásnak az egyiptomi rovásírással van.

A könyvemben mindennek utána lehet nézni, ott nagyon részletesen le vannak írva az elméletek, ábrákkal illusztrálva, a mássalhangzós csoportjelek stb. Aztán a saját munkámban, a tanításban, a tanulásban mindig használtam a nyelvrokonság felmutatására a Galánthaytól vett török mondatokat, a hasonlóságokat igyekeztem felmutatni, egyszerű mondatokat tanultunk meg a gyerekekkel. Csak ismételhetem, Galánthay rendkívül nagy tudású ember volt. A török gyorsírás könyvét ajánlom magának előkeresni, felbúvárolni. Mindenképpen tanulságos egy olyan ember számára, aki maga is tud törökül.

(Rovás Infó – Sólyom Ferenc)

Kapcsolódó cikkek:

Share